Elektrijuhtmete ohtlikkusest

Õpetage lapsi elektritarvikuid õigesti kasutama. Õpetage lapsi pistikut pistikupesast välja tõmbama pistikust kinni hoides, mitte juhtmest tirides – juhe võib pistiku küljest lahti rebeneda ja lühise tekitada. Rääkige lahtiste ja katkiste juhtmete eluohtlikkusest – neid ei tohi puutuda! Õpetage lapsi elektritarvikutes ja pistikutes nähtavate rikete, häirete, sädeluse vms korral sellest kohe vanemaid teavitama. Rääkige, et nii võivad nad aidata ära hoida tulekahju või ennetada elektrilööki. Rääkige, et pikendusjuhtmed ei ole mänguasjad. Rääkige lastele, miks on ohtlik kasutada elektriseadmeid vannis või duši all ja miks ei tohi elektriseadmeid märgade kätega puutuda.

Ohtudest alajaamas

Alajaamad on elektriohu eest hoiatavate siltidega märgitud hooned või alad, millele lähedale minek on keelatud. Rääkige lastele, et kuigi tavaliselt on alajaamade uksed lukus, võib olla juhtunud nii, et elektrivargad on ukse lahti murdnud ja alajaamast lahkudes ukse lahti jätnud. Rääkige lastele, et nad kindlasti ei siseneks lahtise ukse kaudu alajaama ja et nad annaksid lahtistest alajaama ustest kohe teada vanematele või helistaksid Elektrilevi rikketelefonile 1343. Ka elektrikilpidest, mastidest ja kõikidest kollase elektriohumärgiga varustatud objektidest tuleb eemale hoida.

Elektriliinidega seotud ohtudest

Rääkige lastele, et elektriliinide all mängides seavad nad ennast suurde ohtu. Näiteks võib pall mänguhoos kogemata elektriliinidesse sattuda ja lühise põhjustada. Elektripostide läheduses võib olla purunenud või suure tormiga alla kukkunud juhtmeid, mis on väga ohtlikud. Kui õnnetus on juhtunud ja keegi lastest on jäänud voolu alla, siis tuleb appi kutsuda täiskasvanu ja helistada hädaabinumbrile 112. Rääkige lastele sammupingest – purunenud ja maapinnale langenud elektriliinist võib saada elektrilöögi isegi seda puutumata. Manitsege lapsi purunenud juhtmele üldse mitte ligi minema. Samuti tuleb lapsi hoiatada elektriliini mastidele ronimise eest.