Esitan küsimuse

Elektriohutus väljaspool kodu

  • Teavitage lapsi elektriohtudest väljaspool kodu
  • Elektrikarjuseid ärge ehitage elektriliini alla
Elektriohtu nähes
Helista

1343

Elektriohud

Elektrist tingitud ohtudeks on vaja valmis olla elektrikilpide, alajaamade ja liinide ümbruses. Sellistest elektriohtudest tuleb eriti teavitada lapsi. Kuigi elektriõnnetustest suurem osa toimub kodus, siis väljaspool kodu asuvate elektriobjektide juures on õnnetused tihti raskemate tagajärgedega.

  • Mahakukkunud juhtmed või elektriliinidele langenud puud

    Tormi või tugeva tuule tõttu mahalangenud elektrijuhtmega tuleb olla eriti ettevaatlik, neid ei tohi mitte mingil juhul ise puutuda ega ka nendele läheneda. Samuti ei tohi puutuda liinile langenud puid ega puuoksi.

Lahtised elektrikilbid või alajaama uksed

Elektriobjektide vastu tunnevad huvi metallivargad. Nende tegevuse tagajärjel võivad lahti jääda alajaamade või elektrikilpide uksed, mis aga seab ohtu uudishimulikud lapsed. Seetõttu palume lahtistest kilpide või alajaamade ustest kohe teada anda Elektrilevi rikketelefonil 1343.

Elektrikarjuseid ärge ehitage elektriliinide alla!

Eriti ettevaatlikult tuleb suhtuda liinide läheduses asuvatesse elektrikarjustesse. Kui karjus annab loomade piiramiseks tavaolukorras ohutuid elektriimpulsse, siis ohtlikuks muutub ta juhul, kui karjusele peaks peale kukkuma elektrijuhe. Siis saab elektrikarjusest sisuliselt elektrijuhtme pikendus, mis tähendab kõrgeid pingeid ja tõsist elektrilöögi ohtu. Seega tasub tormise ilma või äikese järel elektrikarjuse lähedal viibides silmad lahti hoida, et karjusele ei oleks peale kukkunud elektrijuhet. Kui selline olukord on tekkinud, ei tohi liinile ja karjusele mingil juhul läheneda ning ohtlikust olukorrast tuleb teatada rikketelefonil 1343.

Vaata lisaks
Elektriohutus kodus »
Tegutsemine elektriõnnetuse korral »
Elektriohutuse ABC »
Elektriohutus »