Peaaegu kõik elektriõnnetused on välditavad, kui elektriga targalt ümber käia. Elektrilevi panustab igal aastal ennetustöösse, suunates oma tähelepanu eelkõige lastele ja lapsevanematele, kes saavad oma lapsi elektriohtude eest hoiatada.

Päästeameti „Kaitse end ja aita teist" ohutuslaagrid

Alates 2010. aastast on Elektrilevi töötajad osalenud maakondlikes „Kaitse end ja aita teist" ohutuslaagrites, kus õpetame lapsi, kuidas elektriohtu ära tunda ja ohuolukorras käituda. Kümnete meie spetsialistide abiga jõuame nii teavitustööga igal aastal mitme tuhande 6. klassi lapseni üle Eesti. Laagrites läbivad lastegrupid järjest erinevate ohutusvaldkondade punkte, kus saavad teada põhilisi ohutusreegleid ja võistelda praktilistes ülesannetes.

Teavituskampaaniad meedias

Igal aastal korraldame elektriohutuse teavituskampaania, et rääkida lastele elektriohtudest ja õpetada neist eemale hoidma. Samuti ärgitame lapsevanemaid oma lapsi elektriohtude eest hoiatama.

Jagame õpetust ka lastele suunatud ajakirjades ja saadetes. Näiteks on ajakirjades „Täheke", „Hea Laps" ja teistes lasteväljaannetes aastaid nõuandeid jaganud Elektrijänes. Vikerraadio saates „Laste lood" on laste küsimustele elektri ja ohutuse kohta vastamas käinud meie juhatuse esimees Tarmo Mere.

Kuulake Vikerraadio saateid „Laste lood", kus räägime elektrist:
Esimene saade »
Teine saade »
Kolmas saade »

Elektrijänes õpetab lasteaialapsi

Juba aastaid on lapsi õpetanud populaarne Elektrijänes, kes osaleb avalikel pere- ja lasteüritustel ning käib lasteaedades lastega koos ohutusülesandeid lahendamas.

Elektrijänese töögraafik on eriti tihe kevad- ja suvekuudel. Elektrijänes teeb koostööd kinoga Artis. Kutsume lasteaialapsi kinno, kus näitame elektriga seotud filme ja vastame laste küsimustele. Kasvatajad saavad ürituselt kaasa materjale ja ülesandeid, mida rühmaga koos lahendada.

Elektrijänes käib lapsi teavitamas ka Päästeameti korraldatavatel maakondlikel ohutuspäevadel ja teistel suveüritustel.

Vaadake elektrijänese multikatest, kuidas elektriga ohutult ringi käia:
Jänku-Juss kohtab elektrijänest »
Juss teab, et juhtmed on hirrr-mus ohtlikud »
Jass ja elektrijänes »
Paberjänese voltimise õpetus »

Õppematerjalid aitavad teadmisi kinnistada

Uusi teadmisi on oluline kinnistada mängulises vormis. Elektrijänese abivahendite hulka kuulub Elektrilevi joonistusvihik, mida anname välja koostöös lastekas.ee-ga. Joonistusvihiku abil saavad lapsed kontrollida oma teadmisi elektri ohutust kasutamisest. Joonistusvihiku komplekti kuuluvad ka kleepsulehed ja mängukaardid. Elektrijänes jagab joonistusvihikuid erinevatel üritustel, lisaks võib neid leida raamatupoodidest.

Koos Päästeametiga töötame välja ka ohutusteemade käsiraamatut kooli minevate laste vanemate jaoks.

Joonistusvihikut tutvustav video »
Testige oma teadmisi elektriohutusest »

Kui Teil on elektriohutuse kohta mõni küsimus, millele Te siit lehelt vastust ei leidnud või soovite Elektrijänese oma üritusele kutsuda, andke meile sellest teada aadressil ohutus@elektrilevi.ee.

Palume aga arvestada, et Elektrijänese töögraafik on üsna tihe ja kahjuks ei ole tal kõikidele soovidele võimalik vastu tulla.