Võrguteenuse hind

Taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis

Taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis on riiklik tasu ja maks, mis pole võrgutasu osa, kuid mille kogumine ja edastamine on võrguettevõtja ülesanne. Seega kajastuvad need võrguettevõtja väljastataval arvel.

Taastuvenergia tasu

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootmist Eestis. Taastuvenergia tasu arvutab ja avalikustab igaks aastaks põhivõrguettevõtja Elering. Tasu kogumine elektritarbijatelt ja Eleringile kandmine on jaotusvõrguettevõtjate ülesanne.

Kes tasu suuruse kinnitab? Taastuvenergia tasu arvutab elektrituruseaduse ja kinnitatud metoodika kohaselt süsteemihaldur ja põhivõrguettevõtja Elering.

Tasu arvutamise aluseks on hinnang järgmisel kalendriaastal taastuvenergia toetusteks makstava summa ja tarbitava võrguteenuse kohta. Taastuvenergia tasu eesmärk on toetada taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootmist Eestis.

Kui tihti muutub? Elering avaldab järgmise kalendriaasta taastuvenergia tasu suuruse oma kodulehel iga aasta 1. detsembriks.

Miks muutub? Taastuvenergia tasu suurus sõltub hinnangust järgneval kalendriaastal taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia kogustele ning võrguettevõtjate võrguteenuse müügimahu prognoosist. Kui prognoos toodetud või müüdavatele elektrienergia kogustele muutub, muutub ka taastuvenergia tasu.

Kes kogub? Võrguettevõtjad maksavad elektritarbijatelt saadud taastuvenergia tasu iga kuu täies ulatuses Eleringile, lisamata sellele teenustasu.

Kes osutab teenust? Elering maksab kõigilt elektritarbijatelt kogutud taastuvenergia tasust toetust taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil elektrienergiat tootvatele ettevõtetele. Taastuvenergia toetust makstakse vastavalt sellele, kui suur on toodetud taastuvenergia kogus.

Elektriaktsiis

Elektriaktsiis on riigi määratud maks. Vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele on elektriaktsiisi määr 1. märtsist 2010 käibemaksuta 0,00447 eurot kilovatt-tunni kohta.

Elektriaktsiisi koguvad tarbitud kilovatt-tundide pealt võrguettevõtjad ja kannavad selle edasi riigile. Aktsiis ei ole võrguteenuse osa, vaid on arvel näidatud eraldi komponendina.