Esitan küsimuse

Tallinna vanapinge kliendile

 • Asute Tallinna kesklinnas, vanalinnas, Põhja-Tallinnas või Kristiines
 • Tarbite elektrit Tallinna vanapinge (3 x 220 V) võrgus
 • Tulemas on üleminek uuele pingesüsteemile

Mis on Tallinna vanapinge (3 x 220 V)?

Siiani on Tallinna elektrivarustuses kohati kasutusel 3 x 220 V pingesüsteem, mida kutsutakse ka vanaks pingesüsteemiks. See 1930.–1960. aastatel väljaehitatud madalpingevõrk teenindab eelkõige Tallinna kesklinna, Kristiine ja Põhja-Tallinna, aga ka vanalinna maju. Selles aegunud võrgus tegeleme praegu ainult rikete kõrvaldamisega.

Enamik vanapingel olevast ligikaudu 1500 hoonest on kortermajad ning vähem kui kümnendik neist eramajad. Ligi poolele sellistest majadest on Elektrilevi juba välja ehitanud uue pingesüsteemiga elektrivõrgu.

Tarbimiskohtades, kus oleme klienti teavitanud võimalusest minna üle uuele pingesüsteemile, on kohustus kolme (3) aasta jooksul liituda uue võrguga. Kui tarbimiskoht jääb seejärel endiselt vanale pingele, lisandub vana 220 V pingesüsteemi tasu, millega kaetakse vana pingesüsteemi ülalhoidmise kulusid.

 • Miks üle minna uuele pingesüsteemile?

  Uuel pingesüsteemil on rida eeliseid.

 • Kellel on vaja liituda uue pingesüsteemiga?

  Uue pingesüsteemiga on vajalik liituda nendel, kelle majade ja korteriteni oleme juba välja ehitanud uue pingesüsteemiga elektrivõrgu. Seda tuleb teha kindlasti kolme aasta jooksul pärast meilt teate saamist.

 • Kui palju üleminek uuele pingele maksab?

  Meie teenused seoses uuele pingesüsteemile üleminekuga on tasuta, aga Teil tuleb enda kuludega teha vajalikud majasisesed elektritööd.

 • Üleminekuks vajalikud sammud

  Kui elate kortermajas, on vaja ühist otsust uuele pingesüsteemile üleminekuks. Eramajas otsustab omanik.