Tööd arvestiga

Töid arvestiga võib Sul vaja minna, kui soovid:

 • uuele tarbimiskohale paigaldada arvesti
 • vahetada ühefaasilise arvesti kolmefaasilise vastu
 • vahetada arvesti asukohta
 • Tööde tegemise järjekord on erinev ja sõltub sellest, kas töid tehakse kortermajas või eramajas ning millist arvestiga seotud tööd tehakse

  Kortermaja

  Arvesti paigaldamist võib vaja minna, kui kortermajja ehitatakse uus tarbimiskoht, näiteks lisandub uus korter.

  Arvesti vahetamist võib vaja minna, kui soovid 1-faasilise arvesti vahetada 3-faasilise arvesti vastu.

 • 3-faasilise arvesti paigaldamise eelduseks on 3-faasilise võrguühenduse olemasolu kortermaja liitumispunktis.
 • Tellin tööd arvestiga

  Eramaja

  Kui soovid eramajas 1-faasilise arvesti vahetada 3-faasilise arvesti vastu, siis esita avaldus liitumispunkti üleviimiseks 3-faasile.

  Esitan avalduse

  Tegevused kortermajas

  Võta nõusolek

  Võta korteriühistult või omanikelt kirjalik nõusolek arvesti paigaldamiseks või vahetamiseks.

  Korralda vajalikud tööd

  Telli tehnilistes tingimustes kirjeldatud tööd litsentseeritud elektritööde tegijalt:

  Kortermajas tarbimiskoha 1-faasilt 3-faasile üleminek (pdf) »
  Kortermajja arvesti paigaldamine (pdf) »

  Esita tellimus

  Kui tehnilistes tingimustes kirjeldatud tööd on valmis, siis esita tellimus

  Tellin tööd arvestiga »
  Tellimuse tegemisel lisa nõusoleku dokument.

  Paigaldame või vahetame arvesti

  Kui palju maksab arvesti paigaldamine või vahetamine?

  Arvesti paigaldamine või vahetamine

  61.20 € *


  *Arvesti paigaldamise tasule lisandub plommimise tasu, kui arvesti plommimine tehakse arvesti paigaldamisest erineval ajal.

  Kui tarbimiskohas selgub, et kliendi vajalikud tööd on tegemata, lisandub kohalesõidu tasu 30.00 €.

  Kortermaja

  Soovid tõsta arvesti ühest seinast teise või viia toast trepikotta:

 • Tee ettevalmistustööd vastavalt tehnilistele tingimustele.
 • Telli plommi eemaldamine
 • Tõsta arvesti sobivasse kohta
 • Arvesti plommimine
 • Eramaja

  Soovid tõsta arvesti majast välja:

 • Kui arvesti asukoha muutmine muudab liitumispunkti asukohta (nt soovid arvesti viia mastile), telli liitumispunkti asukoha muutmine.
 • Vaata oma liitumispunkti asukohta iseteenindusest võrgulepingu lehelt.
 • Kui arvesti asukoha muutmisel liitumispunkti asukoht ei muutu (nt soovid tõsta arvesti majast hoone välisseinale või majas ühest seinast teisele):

 • Tee ettevalmistustööd vastavalt tehnilistele tingimustele.
 • Telli plommi eemaldamine
 • Tõsta arvesti sobivasse koht
 • Arvesti plommimine
 • Kui palju arvesti asukoha muutmine maksab?

  Arvesti asukoha muutmine

  Tasu suurus sõltub valitud elektritööde ettevõtte hinnapakkumisest.

  Lisandub plommimise tasu

  36.00 – 37.20 €


  Kui tarbimiskohas selgub, et kliendi vajalikud tööd on tegemata, lisandub kohalesõidu tasu 30.00 €.

  Vajalikud eeltööd enne arvesti paigaldamist

  Esita majaomaniku või haldaja kirjalik nõusolek arvesti vahetamiseks 3-faasilise arvesti vastu.

  Korralda tehnilistes tüüptingimustes ja projektis (kui projekt on vajalik) näidatud tööde tegemine. Projekti vajalikkuse üle otsustab Sinu valitud elektritööde tegija, projekti meile esitada pole vaja.

  Enne 3-faasilise arvesti paigaldamist peab arvestikilbis olema:

 • paigaldatud 3-faasiline toitejuhtmestik jaotuskilbist või liitumispunktist korteri peakaitsmeni.
 • vahetatud korteri 1-faasiline peakaitse 3-faasilise vastu.
 • ette valmistatud juhtmed 3-faasilise arvesti ühendamiseks.
 • Liitujal tuleb tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt seadme ohutuse seadusele.

  Kui kõik eeltööd on tehtud, saame paigaldada uue kaugloetava 3-faasilise arvesti.

  Vajalikud eeltööd arvesti asukoha muutmisel

  Telli meilt tehnilised tingimused arvesti asukoha muutmiseks või uue mõõtepunkti ehitamiseks. Sellest selgub, kas pead tööde tegemiseks tellima ka siseelektrisüsteemi ümberehituse projekti.

  Korralda tehnilistes tüüptingimustes ja projektis (kui projekt on vajalik) näidatud tööde tegemine.

  Alates 80 A peakaitsmest tuleb meile lisaks esitada elektripaigaldise kasutuselevõtu teatis koos auditi protokolli koopiaga. Kuni 63 A puhul seda esitada ei ole vaja.

  Kui kõik eeltööd on tehtud, saame paigaldada uue kaugloetava arvesti.