Elektripaigaldise audit

Elektriohutuse tagamine on meie igapäevane töö ja südameasi. Elektriohutuse üks põhitalasid on kontrollitud elektrisüsteemid ja selleks tuleb tellida audit. Seda tohib teha ainult akrediteeritud ettevõte.

Tellin auditi

Elektrisüsteemi audit tuleb tellida:

 • uuele hoonele, see on eelduseks võrgulepingu sõlmimiseks, kasutusloa saamiseks
 • uuendatud või ajutisele elektrisüsteemile, mille peakaitse on üle 35 A
 • kehtivusaja möödumisel, nt kortermajades iga 5 või 10 aasta tagant sõltuvalt ehitusajast
 • päikeseparkide kasutusele võtmiseks

 • Korraline kortermaja elektripaigaldise audit viiakse läbi vaid üldkasutatavale osale. Igale üksikule korterile ei ole vaja teha elektripaigaldise auditit, välja arvatud juhul, kui korteris toimub majandustegevus.

  Miks tellida elektripaigaldise audit Elektrilevist?

  Kõik ühest kohast

  Uue liitumise korral saad kõik vajaliku ühest kohast. Nii ei pea Sa kulutama aega erinevate teenusepakkujate leidmisele.

  Täisteenus

  Akrediteeritud teenusepakkuja. Audit koos kõigi vajalike mõõtmistega.
  Loen lähemalt »

  Kvaliteedi garantii

  Suurima võrguettevõtjana on elektriohutus meie südameasi ning teostatud töö kvaliteeti võib usaldada.
  Loen lähemalt »

  Täisteenus

  Elektrilevi volitatud esindaja on Enefit Connect OÜ.

  Enefit Connect OÜ, kui inspekteerimisasutus, omab Eesti Akrediteerimiskeskuse tunnistust I060 ja Mõõtelabor tunnistust numbriga L275.

  Audit viiakse läbi vastavalt inspekteerimisasutuse juhendile P36 ja ehitusajal kehtinud standarditele, mõõtmised aga standardile EVS-HD 60364-6:2016, EVS-EN 62446-1:2016, EVS-EN 50522:2010 ja mõõtelabori mõõtemetoodikale.

  Täiendav info on leitav Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt.

  Kvaliteedi garantii

  Elektripaigaldise auditi käigus saadud informatsiooni hoitakse konfidentsiaalsena ning ei avalikusta seda kolmandatele osapooltele ilma kliendi loata, välja arvatud õigusaktides ettenähtud ja muudel põhjendatud juhtudel (sh. teabe esitamine Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ning Eesti Akrediteerimiskeskusele) ning olukorras, kus klient on ise info varasemalt avalikustanud.

  Kui palju elektripaigaldise audit maksab?

  Elektripaigaldise auditi hind koos elektriliste mõõtmistega sõltub hoone / objekti tüübist ja suurusest

  Jaama võimsus Päiksepark maa peal Päikesepark katusel
  Eelnev audit (üle 35 A) Elektrilised mõõtmised (kuni 35 A) Eelnev audit (üle 35 A) Elektrilised mõõtmised (kuni 35 A)
  Kuni 20 kW 264 € 216 € 312 € 258 €
  Kuni 50 kW 336 € 288 € 408 € 348 €
  Kuni 70 kW 408 € 360 € 480 € 432 €
  Kuni 100 kW 480 € 432 € 576 € 516 €
  Kuni 100 kW Küsi pakkumist »

  Päikeseparkidele, mille puhul on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti andmekogus info varasemalt tehtud auditi kohta ja mille peakaitse on kuni 35 A, on vaja teostada ainult elektrilised mõõtmised.


  Eramaja (kasutusele eelnev) Hind
  kuni 100 m2 324 €
  kuni 200 m2 348 €
  kuni 300 m2 414 €
  kuni 500 m2 480 €
  üle 500 m2 Küsi pakkumist »
  Äri-ja tööstushooned Küsi pakkumist »
  Kortermaja (perioodiline) Hind
  kuni 15 korteriga 264 €
  kuni 50 korteriga 336 €
  kuni 100 korteriga 420 €
  üle 100 korteriga Küsi pakkumist »
  Kortermaja (kasutusele eelnev) Küsi pakkumist »

  NB! Hoonete kordusaudit on tasuta, kui puudused kõrvaldatakse 1 kuu jooksul. Pärast seda on kordusauditi hind 180 €

  Auditi tegemiseks vajalikud dokumendid

  Auditi läbiviimise nõuded ning andmed ja dokumendid, mis tellijal on vaja esitada, leiad SIIT »

  Dokumentide või andmete puudumisel pöördu oma elektritööde tegija poole.