Varustuskindluse erilahendused

Pingekõikumiste, elektrikatkestuste ja ülitundlike seadmete kaitseks pakume lahendusi, mis aitavad tagada võrgustandardist kõrgema kvaliteedi ja katkematu elektriühenduse ka kõige keerulisemates olukordades.

Loen lähemalt

Varustuskindluse erilahendused

Elektrilevi varustuskindluse erilahenduste eesmärk on leevendada lühiajalistest pingekõikumistest põhjustatud probleeme ja tagada pikaajaline elektrienergia varustuskindlus.

Meie konsultatsiooniteenus sisaldab täpset mõõteanalüüsi, mis toob välja ettevõtte elektrienergia tarbimisprofiili ja probleemid. Analüüsist lähtuvalt teeme igale ettevõttele personaalse pakkumise koos tehnilise lahendusega nende kõrvaldamiseks.

Lühiajaliste pingeprobleemide vältimiseks pakume pingestabilisaatoreid ja UPS seadmeid, mis kindlustavad ettevõttele elektrienergia kõrgema kvaliteedi. Võrgust sõltumatu või pikaajalise varutoite tagamiseks tuleks süsteemi integreerida generaator.

Kõrgendatud varustuskindlus aitab ennetada kahjusid

Häired võivad olla põhjustatud ilmastikunähtustest, elektrivõrgus tehtavatest hooldustöödest või võrgus olevatest teistest tarbijatest.

Pingekvaliteedi ja elektrivarustuse probleemidega võib kaasneda:

 • ettevõtte tööprotsesside seiskumine
 • toote või tootmisseadmete riknemine
 • tööjõukulu suurenemine
 • oht inimeludele või olulistele andmetele
 • Erilahenduste võimalused

  Pingestabilisaator

  Kaitse osaliste pingeprobleemide eest
  Tugiaeg 0 s

  UPS ärilahendus

  Kvaliteetne ja katkematu toiteallikas
  Tugiajaga 1 s -10 min

  Generaator

  Pikaajalise varustuskindluse tagamiseks
  Tugiaeg 10 min või rohkem

  Kombineeritud lahendused

  Soovin lisainfot »

  Tutvu ka teiste võrgust sõltumatute elektrivarustust tagavate innovaatiliste lahendustega.

  Loen lisaks

  Erilahenduste võimalused

  Pingestabilisaator aitab reguleerida süsteemi tööpinget vahemikus kuni +-15% nominaalsest võrgupingest. Kui näiteks süsteemi pinge langeb alla 40% nominaalpingest, siis aitab stabilisaator tagada korrektse väljundpinge teatud aja jooksul. Stabilisaator sobib kasutamiseks ala- ja ülepingeprobleemide, pingelohkude, -muhkude ja pingekõikumiste korral. Seade ei taga töökindlust elektrikatkestusteks.

  UPS lahendus sobib lühiajaliselt katkematu ja kvaliteetse elektritoite tagamiseks. UPS seade töötab topeltkonverteerimise põhimõttel, muutes väljundvoolu sõltumatuks võrguelektrist ja seal esinevatest pingeprobleemidest. Kombineerides UPS seadet superkondensaatorite või akudega, saab süsteemile pakkuda tugiaega 1 sekundist kuni 10+ minutini. Seade on mõeldud kasutamiseks erinevate pingeprobleemide sh katkestuste korral. UPS on parim lahendus, kuid vajad kõrgendatud valmisolekut elektri lühiajalisteks katkestuseks. UPS lahendust on võimalik kombineerida generaatoriga, mis garanteerib kõrgendatud elektrienergia kvaliteedi koos pikaajalise varustuskindlusega.

  Generaatori lahendused on mõeldud pikaajalise varustuskindluse tagamiseks tava- või tagavaratoiteallikana. Generaator on iseseisev elektrit tootev seade, mille toitele saab sõltuvalt võimsusest ühendada kas kogu elektrisüsteemi, osa sellest või üksiku seadme, mille töötamine elektrikatkestuse ajal on kõige kriitilisem. Generaatori lahendust on võimalik kombineerida UPS seadmega, mis garanteerib kõrgendatud elektrienergia kvaliteedi koos pikaajalise varustuskindlusega.

  Varustuskindluse erilahenduste eelised

  Erilahendusteenuste pakkumisel oleme paindlikud. Valida saab erinevate võimaluse vahe: seadmete väljaostust täisteenuslahenduseni.

  Süsteemide paigaldamise järgselt pakume haldusteenust:

 • turvaline 24/7 kaugseire
 • süsteemide regulaarne hooldus
 • varuosade korraline vahetus
 • Elektrilevi kogemustega meeskond reageerib riketele kokkulepitud aja jooksul.

  Stabiilne

  Seadmete ühtlane töö on tagatud ka lühiajaliste pingekõikumiste korral.

  Tormikindel

  Elektriühendus toimib kindlalt sõltumata suurematest tormidest ja katkestustest.

  Täisteenus

  Koos enamike erilahendustega pakume ööpäevaringset klienditeenindust ja operatiivset riketele reageerimist.

  Täisteenus fikseeritud kuupõhise maksega

  Tellides varustuskindluse täisteenuslahenduse saad seadmetele tehtava ühekordse alginvesteeringu kulud pikemale ajaperioodile jaotada ning tasuda teenuse eest igakuise makse alusel kuni 15 aasta jooksul. Regulaarse ja kvaliteetse hooldusteenuse tagab meie kogenud meeskond.

 • Konsulteerime ja teostame täpse mõõteanalüüsi
 • Projekteerime ja ehitame
 • Hoiame turvaliselt seadmete olukorral silma peal
 • Hooldame ja korrastame
 • Loen pakettidest lähemalt

  Täisteenus fikseeritud kuupõhise maksega

  Teenuse maksumus sõltub valitud lahendusest ja paketist. Oleme abiks nii ettevõtte vajaduste kaardistamisel kui vajadustest lähtuva paketi valikul.

  Konsultatsioon Paigaldus Haldus Täisteenus
  Olukorra kaardistamine   Tasuta
  Hinnaindikatsioone   Tasuta
  Mõõteanalüüs
  Tehniline lahendus
  Seadmed
  Paigaldus
  Hooldus
  Kuluosad
  Kaugmonitooring 24/7
  Riketele reageerimine
  Kuupõhine finantseerimine

  Miks valida partneriks Elektrilevi?

  Personaalsed lahendused

  Töötame välja Sinu ärivaldkonda ja vajadusi arvestava personaalse lahenduse.

  Täisteenus

  Pakume terviklahendust fikseeritud kuumaksega lepinguperioodi jooksul.

  Kvaliteedi garantii

  Meil on pikaajaline taristute opereerimise ja suurte investeeringute juhtimise kogemus.

  Tasuta nõustamine ja vajaduste kaardistamine

  varustuskindlus@elektrilevi.ee