Lülitamisteenus

Lülitamisteenust vajad, kui Sinu tarbimiskohas on mingil põhjusel elekter välja lülitatud või kui Sinu majas on vaja teha elektri- ja remonditöid, mis nõuavad ohutuse tagamiseks elektri välja lülitamist. Väljalülitamist on võimalik tellida ka mõõtepunkti plommitud osas.

Elektri sisse- ja väljalülitamine

Elektri väljalülitamise vajadusest elektritööde korral annab Sulle teada Sinu tarbimiskoha elektrisüsteemiga tegelev elektrik või käidukorraldaja. Lisaks tavapärasele mõõtepunktist välja- ja sisselülitamisele võib vahel olla vajalik elekter välja lülitada hoopis võrgust või liinidest. Võrgust lülitamine võib olla vajalik juhul, kui plaanid õhuliini juhtmete lähedal teha remonditöid, näiteks uuendada maja fassaadi. Kui soovid kärpida liinialuseid puuoksi või ühendada uut juhtmestikku, tuleb ohutuse tagamiseks elekter välja lülitada liinist.

Lülituse teeme 10 päeva jooksul.

NB! Ohutuse tagamiseks tuleb teenuse tellijal elektri
sisselülitamise ajal olla alati kohal

Tellin lülitamisteenuse

Kui palju lülitamisteenus maksab?

Lülitamisteenuse hind sõltub sellest, kas elekter on tarvis sisse või välja lülitada mõõtepunktist, võrgust või liinist.

Mõõtepunktist lülitamine

48,80 €

Võrgust lülitamine

91,50 €

Liinist lülitamine

67,10 €

NB! Lülitamisteenuse eest tuleb tasuda ka juhul, kui arvestile ei ole mingil põhjusel ligipääsu võimaldatud ja Elektrilevi on sellest tulenevalt elektri tarbimiskohas välja lülitanud.

Millal saab uuesti elektrit tarbida?

Üldjuhul

järgmine päev

Kui tarbimiskoht on välja lülitatud liinilt

kuni 8 tööpäeva


NB! Kui elekter on välja lülitatud võlgnevuse tõttu, tasu võlgnevus ning seejärel teavita võla menetlejat (elektrimüüjat) elektri sisselülitamise soovist.