Peakaitsme muutmine

Saad suurendada või vähendada peakaitset, üle minna 1-faasilt 3-faasile ja muuta liitumispunkti asukohta. Töid saad tellida vaid Elektrilevilt.

 • Peakaitsme suurendamine on vajalik, kui soovid kasutada võimsamaid elektriseadmeid ja peakaitse seda ei võimalda.
 • 1 faasilt 3 faasile üleminek võimaldab kasutada 3-faasilist võrguühendust.
 • Liitumispunkti asukoha muutmine on vajalik, kui arvesti asub majas ja soovid selle viia hoonest välja, näiteks mastile.
 • Esitan avalduse

  Elektritestiga kiire ülevaade oma elektrisüsteemist

  Elektritest on mugav võimalus esmaseks kiireks ja soodsaks konsultatsiooniks ilma elektrikut tellimata. Ainulaadne digiteenus aitab määrata peakaitsme koormust kaugloetava arvesti abil, mille abil saame anda soovitusi peakaitsme vähendamiseks või suurendamiseks, samuti koormuse ühtlasemaks jaotamiseks.

  Teen elektritesti

  Millistel juhtudel vahetada peakaitse?

 • Korgid lülituvad pidevalt välja

  See tähendab, et ampreid on vähe ning peakaitset tuleb suurendada.

 • Kasutad suuremat peakaitset, kui vaja ja maksad seetõttu liiga palju

  Kui elektritarbimine on madalam kui peakaitse võimaldaks, tasub kaaluda väiksema peakaitsme paigaldamist.

 • Soovid vana peakaitsme uue vastu vahetada

  Vanad peakaitsmed ei pruugi olla piisavalt töökindlad, seetõttu soovitame need vahetada uute vastu. Amprite arvu muutma ei pea.

 • Soovid peakaitset jagada või liita

  Vajalik peamiselt kruntide liitmisel või jagamisel.

 • Soovid muuta 1-faasilise ühenduse 3-faasiliseks

  3-faasiline ühendus on kaasaegsem, võimsam ja turvalisem.

 • Kasuta peakaitsme kalkulaatorit sobiva peakaitsme suuruse leidmisel.

  Arvutan

  Peakaitsme suurendamine

  Peakaitset tuleb suurendada (ampreid lisada) juhul, kui „korgid" võimsamate elektriseadmete kasutamise korral korduvalt välja löövad. Peakaitsme suurendamisel vahetatakse olemasolev kaitse suurema vastu, kaitsme asukoht jääb samaks.

  Loen lisaks

  Peakaitsme vähendamine ja ennistamine

  Peakaitsme vähendamist tasub kaaluda juhul, kui Sinu elektritarbimine on oluliselt vähenenud - näiteks oled loobunud elektriküttest, vahetanud kodumasinad uute ja säästlike vastu vms. Oluline on hinnata, kas Sinu elektritarbimine on vähenenud püsivalt või on see ajutise iseloomuga (näiteks juhul kui plaanid peatselt kasutusele võtta täiendavaid elektriseadmeid, mille tulemusel elektri kasutamine suureneb, ei ole peakaitsme vähendamine mõistlik).

  Loen lisaks

  Üleminek 3-faasilisele võrguühendusele

  Kui soovid kaasaegsemat, võimsamat ja turvalisemat elektrit, soovitame 1-faasilise võrguühenduse asendada 3-faasilise ühendusega (näiteks 1x 20 A muuta 3x 20 A). 3-faasilisele võrguühendusele üleminekut pakume nii eramutele kui kortermajadele.

  Loen lisaks

  Peakaitsme liitmine või jagamine

  Olemasolevat peakaitset on võimalik jagada koos kinnistu jagamisega. Samuti on võimalik samal kinnistul olevaid peakaitsmeid kokku liita.

  Loen lisaks

  Peakaitse on vananenud

  Kui Sinu peakaitse ei vasta tänapäeva nõuetele – Sul on siiani kasutuses vanakooli sulavkaitse või mõni vanem kaitselüliti – siis soovitame selle turvalisuse huvides vahetada uue sama suurusega peakaitsme vastu. Peakaitsme vahetamine uuema vastu ei eelda kaitsme asukoha muutmist.

  Tutvun hinnakirjaga

  Peakaitsme suurendamine

  Kui palju peakaitsme suurendamine maksab?

  Peakaitsme suurendamise hind sõltub liitumispunkti ja madalpinge alajaama vahelisest kaugusest. Kuni 400 m kaugusel asuvas liitumispunktis on ühe ampri hind 276 eurot, kaugemal kui 400 meetrit arvutatakse muutmise hind vastavalt tööde tegelikule maksumusele, millele võivad lisanduda võrgu ümberehitamisega seotud kulud.

  Liitumispunkti kaugus madalpinge alajaamast Ühe ampri hind
  Kuni 400 m 276 €
  Üle 400 m Vastavalt tegelikele kuludele

  Kuludele lisandub lepingu menetlustasu vastavalt hinnakirjale 73,20 €.

  Oluline teada

  Peakaitsme vahetamisel paigaldatakse uus peakaitse samasse asukohta. Kui olemasolevas asukohas peakaitset vahetada ei ole võimalik (näiteks puudub nõuetekohane elektrikilp, juhtmestik on vananenud vms), siis tuleb ajakohastada elektrikilp ja vajadusel uuendada kogu majasisene elektrisüsteem, pärast mida saame soovitud suurusega peakaitsme paigaldada juba uuendatud elektrikilpi.

  Liitumispunkti ümberpaigutamine

  Kui oled uuendamas majasisest elektrisüsteemi, on meilt võimalik lisaks peakaitsme suurendamisele tellida ka liitumispunkti ümberpaigutamine. Selle töö käigus paigutame liitumiskilbi koos uue soovitud suuruses peakaitsmega teise asukohta, üldjuhul kinnistu piirile. Liitumispunkti asukoha muutmine on kulupõhine teenus, mille hind jääb vahemikku 1000–1500 €.

  Kus võiks liitumispunkt maja suhtes asuda?

  Peakaitsme vähendamine ja ennistamine

  Peakaitsme vähendamise käigus vahetame olemasoleva peakaitsme väiksema vastu. Vähendatud amprite eest raha tagasi ei maksta.

  NB! Kortermaja puhul on peakaitse terve maja peale ühine, mistõttu ei ole üksiku korteri puhul peakaitsme vähendamine võimalik.

  Kui palju peakaitsme vähendamine maksab?

  Kaitsme nimivool enne vähendamist Hind
  Kuni 63 A TASUTA
  Üle 63 A TASUTA
 • Peakaitsme vähendamine toimub olemasolevas peakaitsme asukohas.
 • Kui peakaitsme vähendamisel selgub, et on vaja teha ettenägematuid lisatöid (näiteks on vaja kilp ümber ehitada, puudub sobiv kaitsme alus vmt), mida Elektrilevi teeb, siis tuleb nende eest täiendavalt tasuda.
 • Kui peakaitsme vähendamise käigus soovitakse teisi teenuseid (näiteks soov muuta liitumispunkti asukohta, üle minna 3-faasile vmt), siis tuleb teenuse eest tasuda vastavalt hinnakirjale ning lisandub lepingu menetlustasu.
 • Peakaitsme suuruse ennistamine

  Vahel võib tekkida vajadus peakaitsme suurus taastada ehk ennistada varasem amprite arv. Seda saab ampreid juurde ostmata teha kolme aasta jooksul alates peakaitsme vähendamisest.

 • Kuni 63 A peakaitsme ennistamine maksab 52,46 € eeldusel, et võrk ei vaja tugevdamist.
 • Üle 63 A peakaitsme ennistamise hind kujuneb vastavalt tegelikele kuludele.
 • Üleminek 3-faasilisele võrguühendusele

  Eramu üleviimine 3-faasilisele ühendusele

  3-faasilise võrguühenduse tellimiseks eramusse tuleb esmalt esitada liitumistaotlus, mille alusel teeme hinnapakkumise. Lihtsamatel juhtudel piirdub töö uue peakaitsme ja arvesti paigaldamisega, keerukamatel juhtudel peab majani tuleva elektrivõrgu ehitama ümber 3-faasiliseks. Tellin teenuse »

  Korteri üleviimine 3-faasilisele ühendusele

  Kui soovid 3-faasilist ühendust korterisse ning Sinu kortermaja liitumispunkt on juba 3-faasilise võrguühendusega liidetud, ei ole liitumistaotlust vaja täita, vaid piisab korteriühistu nõusoleku esitamisest.

  Vajalikud eeltööd

  3-faasilise arvesti paigaldamise eelduseks on, et kortermaja liitumispunktis on 3-faasiline võrguühendus olemas.

 • Korralda tüüpsetes tehnilistes tingimustes ja projektis (kui projekt on vajalik) nõutud tööd. Projekti vajalikkuse üle otsustab Sinu valitud elektritööde tegija, projekti meile esitada pole vaja.
 • Hoolitse selle eest, et:

  - arvestikilbis asuva korteri peakaitsmeni oleks jaotuskilbist või liitumispunktist veetud 3-faasiline juhtmestik

  - korteri 1-faasiline peakaitse oleks vahetatud 3-faasilise peakaitsme vastu

  - 3-faasilise arvesti ühendamiseks oleks ette valmistatud sobivad juhtmed.

 • Pärast eeltööde tegemist saame paigaldada Sinu tarbimiskohta uue kaugloetava 3-faasilise arvesti.
 • Kui palju maksab 3-faasilisele ühendusele üleminek kortermajas?

  Kõige suuremaks väljaminekuks 3-faasilise ühendusega liitumisel kortermajas on erinevad vajalikud elektritööd nagu juhtmevahetus jms. Neid töid Elektrilevi ei paku ja need tuleb tellida mõnelt elektritööde tegijalt. Meie tehtavad tööd kortermajas on järgmised:

  Töö Hind
  Arvesti paigaldus 62,22 € korteri kohta
  Plommimistöö 4,88 € korteri kohta

  Kuidas tellida?

  3-faasilise arvesti tellimiseks saada taotlus elektrooniliselt aadressil [email protected] või lihtposti teel Elektrilevi OÜ, Veskiposti 2, 10138 Tallinn. Taotlusele lisa kindlasti ka ühistu või majaelanike nõusolek.

  Pane tähele!

 • Korteriühistu nõusoleku peab allkirjastama ühistu juhatuse liige.
 • Kui nõusolekule allakirjutanud juhatuse liige ei ole äriregistrisse kantud, on vaja täiendavalt esitada ühistu üldkoosoleku protokoll juhatuse koosseisu muutmise kohta.
 • Kuni 10 korteriga kortermajas, kus juhatuse liikmeid ei ole valitud, peavad nõusolekule alla kirjutama kõik korteriomanikud.
 • Peakaitsme liitmine või jagamine

  Peakaitsmete liitmine

  Kui kinnistul on kaks või enam liitumispunkti, saab neid soovi korral kokku liita.

  Näide: Elamul on 1-faasiline ja abihoonel 3-faasiline ühendus ning mõlemal on eraldi 16 A peakaitsmed. Soovi korral on need võimalik kokku liita 3-faasiliseks ühenduseks, millel on 32 A peakaitse.

  Peakaitsme jaotamine

 • ühe krundi jagamisel mitmeks krundiks
 • uue hoone ehitamisel samale krundile
 • olemasoleva hoone jagamisel kaasomanditeks.
 • Kui elektritarbijaid lisandub ja olemasolev peakaitse ei suuda suurenevat koormust kanda, võib olla vajalik ehitada uus liitumispunkt.

  Kui palju peakaitsme liitmine või jaotamine maksab?

  Peakaitsme liitmise ja jaotamise hind kujuneb vastavalt seadmete, materjalide ja ehitustööde tegelikule maksumusele.

  Hinnakiri

  Kui palju peakaitsme vahetamine maksab?

  Kaitsme nimivool enne vähendamist Hind
  Kuni 63 A 52,46 €
  Üle 63 A Vastavalt tegelikele kuludele