Ühisliitumine

Kuhu iganes kerkib uus maja või elamurajoon, tulevad sinna ka elekter, internet, tänavavalgustus ja elektriautode laadimispunktid. Ühisliitumise teenusena pakume arendajale võimalust tellida erinevad võrgud ühtse lahendusena Elektrilevilt. See on selge võit nii hinnas kui ka mugavuses.

Elektrivõrk

Elektrilevi on Eesti suurim võrguettevõte, tuues elektri kohale pea kõikidesse kodudesse.

Internetivõrk

Ainsana Eestis on Elektrilevi sidevõrk operaatorineutraalne.

Tänavavalgustus

Energiasäästliku tänavavalgustusega on ka hilisem hooldus muretu, seda viib läbi Elektrilevi kogenud meeskond.

Laadimisvõrk

Elektriautode laadimisvõimalus kodudes on järgmine tulevikutrend.

Küsi personaalset pakkumist

Elektrilevi hindab detailplaneeringu tööde mahu ning koostab pakkumuse. Hinnastatavate teenuste hulka kuuluvad võrgu projekteerimine, tehniliste lahenduste väljatöötamine, kooskõlastuste hankimine, võrgu ehituse teostamine ja teenustasud. Töötame välja kõiki vajadusi arvestava personaalse lahenduse.

5303 0526 taristuliitumised@elektrilevi.ee

Miks valida ühisliitumine?

Hinnavõit

Ühise teenusena tuleb kohene võit kaevetöödelt, trasside paigaldu-selt, asjaajamiselt ja kooskõlas- tuste hankimiselt.

Lihtsam asjaajamine

Üks kindel kontakt, kelle käest saab alati ülevaate terviklikust protsessist, tööde ajaplaanist ning arengutest.

Kvaliteedi garantii

Elektrilevil on pikaajaline taristute opereerimise ja suurte projektide läbiviimise kogemus.

Näidisarvutus

Hoone tüüp: ridaelamud ja kortermajad

7

kinnistut

12

hoonet

200

eluruumi

400

parkimiskohta

320 000 €

Arendaja kulu eraldi liitudes

sh ise korraldades ehitus- ja projekteerimistööd

259 000 €

Ühisliitumine kokku maksumus

Ampri tsoonis liitumine 700A
91 000 € 91 000 €
1,1 km side kanalisatsioon
33 000 € 20 000 €
Tänavavalgustus 14 valgustit
Kinnistu sisene 52 valgustit
35 000 €
130 000 €
138 000 €
Laadimisvalmidus*
31 000 € 10 000 €

* Tulevikus 40 laadimisjaama paigaldus 60 000 €

ARENDAJA VÕIT  61 000 €

Ühiskaeve kokkuhoid

27 000 €

Side kanali vajadust ei ole

13 000 €

Elektrilevi kaasinvesteering

23 000 €

Elektriautode laadimisvalmidus

21 000 €