Esitan küsimuse

Tegevuspõhimõtted

 • Kvaliteet, keskkond ja tööohutus
 • Võrdse kohtlemise põhimõtted
 • Kliendiandmete töötlemine
 • Kvaliteet, keskkond, tööohutus

  Elektrilevi pakub ühiskonnas strateegilise tähtsusega teenust pea kõigile eestimaalastele. Seetõttu pöörame erilist tähelepanu klientide kindla elektrivarustuse tagamisele, töötajate ja elanike ohutusele ning ümbritseva keskkonna hoidmisele.

 • Keskkonnamõju

  Elektrienergia ülekandmisega kaasnevad mitmesugused riskid, mis võivad mõjutada negatiivselt elukvaliteeti või põhjustada keskkonna saastamist. Keskkonnajuhtimise tegevuste abil hoiame ära või vähendame meie tegevusest tulenevat keskkonnamõju ja ootame ka partneritelt keskkonnahoidlikku tegutsemist.

 • Võrdse kohtlemise põhimõtted

  Kõigi turuosaliste võrdseks kohtlemiseks on Elektrilevil vastavalt elektrituruseadusele võrdse kohtlemise tegevuskava. Seda uuendame regulaarselt ja selle täitmist kontrollib Konkurentsiamet.

 • Kliendiandmete töötlemine

  Kliendiandmed on igasugune info, mis on meile oma kliendi kohta teada, näiteks nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel jne. Vajame neid andmeid eelkõige selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut, pakkuda teenuseid ja täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, näiteks andmete edastamine uurimisasutustele.