Uudised

Augustist muutub Elektrilevi võrgutasu

30.04.2013
Eile kooskõlastas Konkurentsiamet 1. augustil toimuva Elektrilevi regulaarse hinnakorrektsiooni. 1. augustist väheneb Elektrilevi keskmine võrguteenuse hind seniselt 3,79 sendilt kilovatt-tunni kohta 3,73 sendini kilovatt-tunni kohta.

Võrguteenuse hinna alanemise üheks peamiseks põhjuseks on Konkurentsiameti poolt võrguettevõtjatele lubatud tootluse määra vähenemine. Kui 2012. aastal võisid jaotusvõrguettevõtjad elektrivõrku investeeritud kapitalilt teenida tulu 7,83%, siis tänavu kehtestatud lubatud tootluse piiriks on 6,76%. Lisaks mõjutas tasude alanemist kasvanud võrguteenuse müügimaht ja vähenenud elektrivõrgu kadu.

Et võrguteenuse hind vastaks põhjendatud kuludele, korrigeeritakse seda igal aastal. Hinna korrigeerimine toimub vastavalt Konkurentsiameti metoodikale, mis arvestab muutusi tarbijahinnaindeksis, müügimahtudes ja võrguettevõtja jaoks mittekontrollitavates kuludes, samuti kokkulepitud investeeringute mahte ja võrguettevõtjatele lubatud tootluse määra.

Hinna muutus on eri pakettides erinev. Keskmisele kodukliendile, kes tarbib aastas elektrit 3000 kWh, kahanevad võrguteenuse kulud keskmiselt 9 sendi võrra kuus.

Võrguteenuste hinnakiri kehtiv alates 01.08.2013 (pdf) »
Lähemalt võrguteenuse hinna kujunemisest »