Uudised

Arukülla ehitati 800 000 euro eest uus alajaam

15.10.2013
Täna võtab Elektrilevi ehitajalt vastu täielikult uuendatud Aruküla piirkonnaalajaama, mille ehitamiseks kulus 790 495 eurot. Uus alajaam varustab elektriga ligi 2300 majapidamist ja ettevõtet Harjumaal Jõelähtme, Rae ja Raasiku vallas.

Investeering Aruküla alajaama ehitamiseks on positiivne näide koostöö kaudu säästetud investeerimisvahenditest. „Kuna põhivõrguettevõte uuendas Aruküla alajaamas oma seadmeid, osutus mõttekaks tööd ühildada ja ehitada valmis ka täiesti uus Elektrilevi alajaam. Paindlikkus investeerimiskavas aitas vältida võimalikke topelttöid tulevikus ja säästsime investeeringuteks elektrivõrku kümneid tuhandeid eurosid,“ ütles Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend.

Ehitustööde käigus rajati Arukülla kaasaegne alajaamahoone, paigaldati uus 10-kilovoldine jaotusseade, keskkonna- ja elektriohutust suurendavad seadmed ning maaühenduskaitsmed, mis võimaldavad distantsilt tuvastada rikkelisi liine. Koos alajaamaseadmete kaugjuhtimise võimalusega muudavad uuendustööd elektrikatkestuste kõrvaldamise senisest kiiremaks.

Investeering varustuskindluse tõstmiseks on oluline ka silmas pidades Harjumaa valdade kiiret arengut. „Aruküla alajaama ehitusotsuse tegemise hetkest on alajaama läbiva elektrienergia hulk tänaseks kasvanud rohkem kui kolmandiku võrra,“ selgitas Tiisvend. Alajaam varustab elektriga mitmeid tööstusparke ja -ettevõtteid Rae vallas, mille arengu seisukohalt on kindel elektrivõrk ja vabade võimsuste olemasolu väga olulised.

Aruküla 10kV piirkonnaalajaam on Harjumaa elektrivõrgu oluline sõlmpunkt, mida läbib aastas ligikaudu 24 gigavatt-tundi elektrienergiat. Alajaam varustab omakorda elektriga 151 väiksemat alajaama kolmes Harjumaa vallas. Ehitustööd viis läbi ABB AS.

Kokku investeerib Elektrilevi käesoleval aastal Harjumaa elektrivõrgu töökindluse parandamisse 10,9 miljonit eurot, mille eest uuendatakse 78 alajaama ja ehitatakse 148 kilomeetrit elektriliine.

Elektrilevi on suurim Eesti enam kui 30 jaotusvõrguettevõtja seas, kes toovad elektri põhivõrguseadmetest tarbijateni. Elektrilevi haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 2012. aastal investeeris ettevõte võrku 100 miljonit eurot, käesoleval aastal on kavandatud investeeringute mahuks 112 miljonit eurot.

Lisainfo:
Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel 55 54 1989