Uudised

Elektrilevi: torm on toonud elektrivõrgus erakorralise olukorra

29.10.2013
Täna kella 16 seisuga oli Elektrilevi tööpiirkonnas tormist tingitud keskpingerikete tõttu vooluta 58 400 klienti. Elekter oli taastatud ligi 2 5 000 majapidamisel.

“Madalpingevõrgu klienditeateid tuleb aga üha juurde ja tormist mõjutatud majapidamiste arv suureneb tõenäoliselt kümnete tuhandete võrra. Täna täit pilti tekitatud kahjudest ja ka katkestuste kõrvaldamise täpseid prognoose veel anda ei saa, kuid rikete mahult on kindlasti tegemist kahe aasta taguse Patricku mõõdus tormiga. Purunenud on lihtsalt väiksema kliendiarvuga liinid, mis tähendab vähem vooluta majapidamisi, kuid samavõrra tööd rikkekohtade leidmisel ja parandamisel,” lausus Elektrilevi juhtimiskeskuse juhataja Taivo Tõnne ja lisas, et efekti on andud investeeringud töökindluse suurendamiseks keskpingevõrgus.

Täna õhtuks loodab Elektrilevi kõrvaldada keskpinge- ehk suuremate liinide rikked Harjumaal, Hiiumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal, kus kahjud on olnud väiksemad. Kõikides maakondades keskpingerikete kõrvaldamine võtab aga aega reedeni. “Kui keskpinge ehk suured liinid on korras, saame täpsemalt analüüsima hakata ja järjekorda seada need rikked, mis tulenevad väiksematest madalpingeliinidest. Prognoose hakkame päev-päevalt täpsustama ja maakonnapõhist infot lisama, kuid kõige pessimistlikuma hinnangu kohaselt võib osade madalpingeliinide parandamine lõppeda alles järgmise nädala teises pooles,” ütles Tõnne.

Rikete likvideerimisega tegeleb kokku üle Eesti 185 brigaadi. “Öösel teevad mehed selliseid ettevalmistustöid, mis on pimedas ohutud, ning muul ajal kõrvaldame rikkeid täisvõimsusel,” selgitas Tõnne.

Rikete kõrvaldamise esialgsed prognoosid maakondade kaupa loeb Elektrilevi rikketelefoni 1343 automaatvastajale, kuid need täpsustuvad iga päev.

Keskpingerikke korral saadab Elektrilevi klientidele SMS-teate rikkega tegelemisest. Ettevõte palub helistada rikketelefonile 1343 vaid siis, kui klient ei ole sõnumit saanud. “Nii väheneb kõnekeskuse koormus ja meieni jõuab kiiremini info nendest madalpingeriketest, millest Elektrilevi juhtimiskeskus veel teadlik ei ole,” ütles Tõnne. Elektrilevi palub inimestel helistada ka siis, kui on teavet liinile langenud puust või muust rikke asukoha või ohuolukorrast. Rikketelefoni automaatvastaja loeb esmalt ette teadaolevad rikked helistaja piirkonnas ning automaatteate lõppedes ühendatakse helistaja klienditeenindajaga.

Katkenud elektriliine ei tohi mingil juhul puudutada ega neile läheneda, kuna juhtmete alune maapind võib olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi isegi 10 meetri raadiuses.

Lisainfo:
Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55 54 1989