Uudised

Elektrilevi võrguga on liitunud 130 taastuvenergia mikrotootjat

14.11.2013
Käesolevaks Energiasäästu nädalaks on Elektrilevi jaotusvõrguga liitunud 130 taastuvenergia mikrotootjat. Lihtsustunud liitumisprotsess ja riigi toetus on hoogustanud oma tarbeks elektritootmist ning Elektrilevi võrguga liitub keskmiselt 10 mikrotootjat kuus.

Mikrotootjate võrguühenduse võimsus kokku Elektrilevi jaotusvõrgus on 987 kW ja 75% kõigist mikrotootjatest toodab elektrit päikeseenergiast.

„Pärast vajalikke seadusemuudatusi töötasime koos Tallinna Tehnikaülikooliga välja mikrotootjale lihtsamad liitumistingimused ja muutsime kogu protsessi kliendile sujuvamaks. Siin oli suureks abiks ka aktiivsete klientide enda panus,“ ütles Elektrilevi liitumiste ja lisateenuste juht Ainer Tiitson.

Tema sõnul on pärast esimese mikrotootja liitumist möödunud aasta aprillis keskmine liitumistempo kümmekond tootjat kuus. Viimase 12 kuu jooksul on mikrotootmise kaudu Elektrilevi võrku antud ligi 250 MWh energiat, mis teeb ümmarguselt 100 pere keskmise elektritarbimise aastas.

Tänu lihtsustatud ja kiirendatud protsessile kulub lepingu allkirjastamisest liitumise väljaehitamiseni keskmiselt 38 päeva. Enamikel juhtudel jäävad mikrotootjate liitumistasud vahemikku 200-300 eurot. „Kallimaks läheb liitumine siis, kui võrgu tugevdamiseks on vaja teha täiendavaid investeeringuid. Peame jälgima, et tootmisseade ei tekitaks võrku häireid, mis võivad rikkuda klientide elektriseadmete tööd,“ selgitas Tiitson.

Kõige esimese Elektrilevi võrguga liitunud mikrotootja, Türi majaomaniku Vello Ohu sõnul sujus koostöö võrguettevõtjaga ladusalt. „Olin Elektrilevi liitumisprotsesside esmakordne testija lausa kahekordselt – esmalt mullu võrguühenduse saamisel ja teistkordselt hiljuti tootmisvõimsust suurendades,“ rääkis Ohu. Majaomaniku sõnul tarbib ta valgusrohkel ajal maksimaalselt 25-30 protsenti toodetud päikeseenergiast ise, müües ülejääva elektri võrgu kaudu. Teisalt on aastas kolm pimedat kuud, mil tuleb elektrit eelkõige sisse osta. „Eesti kliimas on paindlik võimalus nii võrgust elektri saamiseks kui ka elektri võrku andmiseks väiketootja seisukohalt väga oluline,“ lisas Ohu.

Mikrotootmisseadmeks loetakse sellist taastuvatest energiaallikatest elektrit tootvat seadet, mille faasinimivool on kuni 16A ja nimiaktiivvõimsus kuni 11 kW. Mikrotootmise eesmärgiks on elektrit toota eelkõige omatarbeks. Kui mikrotootjal on soov elektrit ka võrgust osta ja ülejäävat energiat võrku anda, tuleb sõlmida elektrivõrguga liitumisleping ja uus võrguleping, mis arvestab kahesuunalist elektrienergia edastamist. Elektri ostuks ja müügiks tuleb leping sõlmida elektrimüüjaga. Elektrilevi võrguga liitumisest mikrotootjale leiab lisainfot kodulehelt »

Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55 54 1989