Uudised

Ületulek uuele pingesüsteemile vähendaks elektriohte 30 000 tallinlasel

04.02.2014
Võrguettevõtja Elektrilevi on Tallinnas uue pingesüsteemiga kvaliteetse elektrivõrgu ehitamiseks investeerinud 8 miljonit eurot. Kuna uue võrguga liitumine eeldab aga hoonete sisese elektrisüsteemi uuendamist, on huvi selleks vähene ja nii ähvardab ligi 30 000 elanikku lisaks elektri- ja tuleohule ka üha kasvav rikete hulk vanas võrgus.

3x220 V ehk vana pingesüsteem on kasutusel mõnedes Tallinna linnaosades, kus madalpingevõrk on välja ehitatud 1930.–1960. aastatel. Enim on sellest ajast pärit elektrivõrku Kalamajas, Koplis, Kristiines, Pelgulinnas, Kadriorus ja vanalinnas.

Alates 2000. aastast on Elektrilevi sihipäraselt välja ehitanud uue pingesüsteemiga võrku. Sellega on aastas liitunud kuni 100 hoonet ja tempo on paraku langev. Kokku on vanal pingel hooneid veel umbes 1500, kus elab ligikaudu 30 000 inimest. Neist ligi poolel on võimalus uue pingesüsteemiga kohe liituda ja ülejäänute puhul ehitatakse uus võrk välja vastavalt klientide soovile sellega liituda.

Kuna hoonete vananenud elektrisüsteem suurendab elektrilöögi ja tuleohte ning vanas võrgus on järjest sagedamini elektrikatkestusi, soovitab Elektrilevi kõikidel vana võrguga ühendatud klientidel tungivalt uue võrguga liituda. Selleks saab Elektrilevi poole pöörduda Eesti Energia klienditeeninduse kaudu. Liitumine on kliendile tasuta, kuid eelnevalt tuleb vähemalt teatud mahus renoveerida ka majasisene elektrisüsteem.

“Hoonesisese elektrisüsteemi uuendamine on kohati probleemiks, mille juures majaelanike huvi vaibub. Soovitame aga siiski ka finantsasutustega nõu pidada ja kaaluda erinevaid lahendusi, mis võimaldaks elektrisüsteemi renoveerida. Alati ei ole küsimus aga ka rahas, vaid lihtsalt ei teata vana pingega seotud ohtusid ja võimalust uue võrguga liituda,” selgitas Elektrilevi liitumiste ja lisateenuste juht Ainer Tiitson.

Tema sõnul on kahe paralleelse võrgu ülalhoidmine ka ebaefektiivne. “Et võrgutasu kõige mõistlikumalt kasutada, siis praegu me vanasse võrku enam ei investeeri, kõrvaldame vaid rikkeid. See aga tähendab inimeste jaoks üha sagedasemaid elektrikatkestusi. Kui täna moodustavad vana pingega tarbimiskohad Tallinna võrguühendustest 0,8 %, siis rikete likvideerimise kuludest läheb siia 8 % ja see number on üha kasvamas,” lisas Tiitson.

Kui seni väljaehitatud uue pingega võrku on Elektrilevi investeerinud 8 miljonit eurot, siis ülejäänu väljaehitamiseks läheb veel umbes sama palju. Kui aga peaks uue võrgu asemel olemasolevat vana pingega võrku asendama hakkama, vajaks see investeeringuid koguni 22 miljoni euro ulatuses. Kui tarbijad aga hoonetesiseseid elektrisüsteeme ei uuenda, ei oleks sellel lahendusel erilist mõju

Kaardi vanal pingesüsteemil majadest Tallinnas leiab Elektrilevi veebilehelt »

Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Elektrilevi OÜ
Tel: 55 54 1989