Uudised

Pingealused tööd hoidsid mullu ära elektrikatkestuse 10 000 tarbijal

08.05.2014
Täna avab Elektrilevi Tallinnas Veskimetsas laiendatud õppeväljaku, mis pakub võrguelektrikutele mitmekesisemaid võimalusi väljaõppeks. Muuhulgas hakatakse uuel väljakul harjutama pingealuseid töid, mis võimaldavad võrku hooldada kliente elektrikatkestustega häirimata.

Möödunud aastal hoiti pingealuste töödega ära elektrikatkestus hinnanguliselt 10 000 kliendil. “Uue väljaku võimalusi kasutades plaanime katkestusi ära hoida järgmisel aastal kahekümnel tuhandel ja ülejärgmisel juba viiekümnel tuhandel tarbijal,” tutvustas koolitusvõimalustest tekkivat kasu Elektrilevi juht Tarmo Mere. Tema sõnul on avatav õppeväljak suurim ja parimate võimalustega kogu Baltikumis.

2016. aastal plaanib Elektrilevi teha ligi 15 protsenti kõikidest võrgutöödest pinge all ehk elektrikatkestuseta. Soome Aalto ülikooli diplomitöö selgitas välja, et üks pingealune töö keskpingevõrgus on ühiskonnale ligi viiendiku võrra odavam kui voolukatkestusega töö. Lõputöö tõi välja ka selle, et pingealustel töödel juhtub vastupidiselt tavamõtteviisile vähem õnnetusi, kuna selliseid töid tehakse eriliselt ettevaatlikult.

Uuendatud õppeväljaku avamine on osa Elektrilevi laiemast koostööst Elektritööde Ettevõtjate Liidu ja Tallinna Polütehnikumiga. Ühistöös käivitati aasta algusest võrguelektrikute täiendõpe ja sügisel kavatsetakse taastada üle kümne aasta Eestis puudunud võrguelektrikute kutseõpe. “Väike riik peab haridussüsteemis tegema valikuid, aga ühiselt leitud lahendus on hea näide ettevõtluse ja riigi koostööst hariduse vallas,” kommenteeris Elektrilevi eestvedamisel taaskäivitatavat jaotusvõrgu elektrikute eriala Tarmo Mere. Tema sõnul tagab süsteemne õpe professionaalse järelkasvu, õiged ja ohutud töövõtted ning selle kasu avaldub lõpuks elektritarbijatele.

Koos õppeväljaku avamisega toimuvad täna Veskimetsas ka juba kuuendat korda võrguelektrikute kutsevõistlused, kus proovile panevad end parimad rikkebrigaadid. Osa ülesandeid sooritatakse täna ka juba uues väljakuosas.

Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55 54 1989