Uudised

Elektrilevi uuendab miljoni euroga Viljandimaal alajaama

23.05.2014
Elektrilevi sõlmis lepingu Nuia piirkonnaalajaama uuendamiseks kokku 1,09 miljoni euro eest. Rohkem kui aasta kestvate ehitustööde järel paraneb ligi 2400 majapidamise ja ettevõtte elektriga varustamise kindlus Karksi-Nuial ning Karksi ja Halliste vallas.

Alajaama uuendamise tingis seadmete amortiseerumine. „Nuia alajaama jaotlad on kasutusel juba 1960ndatest, aga alajaamaseadmete optimaalseks elueaks loetakse keskmiselt nelikümmend aastat,“ ütles Elektrilevi võrguplaneerija Margus Laanetu. „Lähiaastatel ootab Viljandimaa elektrivõrku plaanide kohaselt ees veel mitu olulist investeeringut.“

Karksi-Nuia ja Tõrva vahelise maantee äärde Kõvakülas ehitakse uus kaasaegne alajaamahoone ning asendatakse 1963ndal aastal kasutusele võetud ja tänaseks amortiseerunud 15kV jaotusseade. Samuti uuendatakse alajaama elektrivõrguga ühendavad kaablid ning paigaldatakse keskkonna- ja elektriohutust parandavad seadmed.

Nuia piirkonnaalajaama hanke võitis ABB AS, kes vastavalt lepingule ehitab alajaama valmis järgmise aasta septembriks.

Kokku ehitab ja uuendab Elektrilevi tänavu Viljandimaal 33 alajaama ja 88 kilomeetrit elektriliine, investeerides varustuskindluse tõstmiseks ja katkestuste vähendamiseks kokku 3,1 miljonit eurot. Tähtsamad investeeringud lisaks Nuia alajaamale on Mustla-Suislepa elektriliini uuendamine Tarvastu vallas ning ilmastikukindlate elektriliinide ehitamine Tarvastu, Suure-Jaani, Pärsti ja Viiratsi vallas.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eesti enam kui 30 võrguettevõtte seas. Toome elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud suurematest aladest Läänemaa, Viimsi ja Narva. Elektrilevi haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 2013. aastal investeerisime võrguteenuse arendamisse 108 miljonit eurot ja 2014. aastal kavandatud investeeringumahuks on 105 miljonit eurot.

Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55 54 1989