Uudised

Elektrilevi uuendab miljoni euroga Kose alajaama

06.06.2014
Elektrilevi ja ehitushanke võitnud ABB vahel sõlmitud lepingu järgi alustatakse Kose piirkonnaalajaama ehitustöid juunis. Uus alajaam kogumaksumusega 1,06 miljonit eurot parandab elektrivarustuskindlust ligi 2400 tarbijal Kose, Anija, Raasiku, Rae ja Albu vallas.

Kose 35/10 kV piirkonnaalajaama, mis on Harju maakonna üks tähtsaim elektrivõrgu sõlmpunkt, uuendatakse kahes etapis. Esimesena 1970ndatel ehitatud 10 kV jaotusseade ja teine pool lähiaastatel, kui on sõlmitud vajalikud kokkulepped põhivõrguettevõtjaga.

„Uue alajaama täispotentsiaal avaneb siis, kui oleme ellu viinud Kose investeeringute teise etapi, mis hõlmab nii alajaama kui ka seda toitvate liinide ümberehitamist,“ ütles Elektrilevi võrgu üldplaneerija Margus Laanetu. „Sellega tagame piirkonnale piisavalt võimsusi tarbimise kasvades, samuti uutele elektrivõrguga liitujatele.“

Ehitustööde käigus lammutatakse Kose-Jägala maantee ääres asuv amortiseerunud automaatika- ja juhtimisseadmete hoone, asendatakse alajaama elektrivõrguga ühendavad õhuliinid maakaablitega ja ehitatakse uus kaasaegne alajaamahoone, kuhu paigaldatakse uus jaotusseade. Samuti paigaldatakse uued automaatika- ja juhtimisseadmed, mis võimaldavad kõiki lülitamisi teha distantsilt ja lühendada rikete avastamise ja kõrvaldamise aega.

Ehitaja annab uue Kose piirkonnaalajaama Elektrilevile üle järgmise aasta septembris.

Kokku ehitab ja uuendab Elektrilevi tänavu Harjumaal ja Tallinnas 98 alajaama ja 228 kilomeetrit elektriliine, investeerides varustuskindluse tõstmiseks ja katkestuste vähendamiseks 22,2 miljonit eurot. Tähtsamad investeeringud lisaks Kose alajaamale on Paldiski ja Kivimäe piirkonnaalajaama uuendamine ning uue pingesüsteemi ehitamine Tallinna kesklinna vanades elamupiirkondades.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eesti enam kui 30 võrguettevõtte seas. Toome elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud suurematest aladest Läänemaa, Viimsi ja Narva. Elektrilevi haldab ligikaudu 64 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 2013. aastal investeerisime võrguteenuse arendamisse 108 miljonit eurot ja 2014. aastal kavandatud investeeringumahuks on 105 miljonit eurot.

Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55 54 1989