Uudised

Elektrilevi investeeris Ida-Virumaa elektrivõrku 2,96 miljonit eurot

18.09.2014
Elektrilevi võttis täna Ida-Virumaal vastu käesoleva aasta ühe olulisema investeeringu kui valmis Ahtme piirkonnaalajaam ja seda ümbritseva elektrivõrgu uuendustööd. 2,96 miljonit eurot maksnud ehitustööde järel paraneb elektrivarustuskindlus rohkem kui kümnendikul Ida-Virumaa majapidamistest.

Kaks aastat kestnud ehitustööde käigus valmis ligi kahe miljoni euro eest uus Ahtme piirkonnaalajaam ja Kose-Jõe jaotusalajaam. Lisaks paigaldati 14,4 kilomeetrit ilmastikukindlat kaabelliini, kaks alajaama Ahtme linnaosas ning eemaldati elektrivõrgust ligi kümme kilomeetrit vananenud õhuliine ja lammutati amortiseerunud Kose-Jõe alajaam.

„Tegemist on lahendusega, mis rõõmustab võrdselt nii tarbijaid kui võrguettevõtet sest samaaegselt vähenevad kulud ja paranevad võrgu kvaliteedinäitajad,“ rääkis Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend. „Hajali asustuse ja elektrivõrguga väikeses riigis on nutikad lahendused, kus iga investeeritud euro annab maksimaalse mõju ainuvõimalikud, et hoida kulud ja võrgutasu kontrolli all.“

Uuendamistööde järel paranes elektrivõrgu töökindlus 12 300 majapidamisel Kohtla-Järve Ahtme ja Sompa linnosas, Jõhvi linnas ja vallas ning Illuka, Iisaku ja Mäetaguse vallas. Tänu alajaamadesse paigaldatud kaugjuhitavatele seadmetele ja automaatikale suudab Elektrilevi rikete korral nüüd voolu kiiremini taastada. „Kaugjuhitavate seadmete korral ei pea rikkemeeskond igaks lülitamiseks alajaama sõitma, vaid osa töid saab teha distantsilt,“ selgitas Tiisvend kiirema reageerimise tagamaid.

2012 aasta augustis alanud Ahtme alajaama ja elektrivõrgu põhjalikke uuendustöid teostasid Leonhard Weiss Energy, Elektritsentrum ja Eltel Networks. Kaalukaima, Ahtme 35/6 kV piirkonnaalajaama ehitustöid, mis varustab omakorda elektriga 519 väiksemat alajaama, tegi Leonhard Weiss Energy.

Koos Ahtme piirkonnaalajaamaga uuendab Elektrilevi tänavu Ida-Virumaal kokku 14 alajaama ja 33 kilomeetri ulatuses elektriliine. Suuremad tööd on veel alajaamade uuendamine Jõhvis ja Kohtla-Järvel Järve ja Sompa linnaosades ning Alajõe-Kauksi ja Avinurme-Tõnusaare keskpingeliinide uuendamine.