Uudised

Elektrilevi uuendas poole miljoni euroga Saku alajaama

24.10.2014
Elektrilevi võttis ehitajalt vastu uuenenud Saku piirkonnaalajaama, mille tulemusena paraneb rohkem kui 2200 majapidamise ja suurtootmise varustuskindlus. Ehitustööde maksumuseks koos alajaamaseadmetega oli 490 000 eurot.

Ligi kaks aastat kestnud ehitustööde käigus laiendati alajaama hoonet ning asendati 1960ndate keskel kasutusele võetud ja tänaseks amortiseerunud 35 kilovoldine jaotusseade.

„Piirkonnaalajaamad põhjustavad harva elektrikatkestusi, aga kui see juhtub, on tegemist ulatuslike katkestustega,“ selgitas Elektrilevi võrgu üldplaneerija Meelis Kodres. „Uus alajaam tõstis piirkonna elektrivõrgu töökindlust ning uued kaugjuhitavad seadmed muudavad kiiremaks rikete kõrvaldamise.“

2012. aastal alanud ehitustöid, mis lõppesid eelmisel nädalal, teostas ABB AS. Saku alajaam varustab elektriga Saku alevikku, osa Saku vallast ja sealseid ettevõtteid, muuhulgas Saku Õlletehas, Saku Maja ja Saku Tehno Metall.

Kokku investeerib Elektrilevi käesoleva aasta jooksul Harjumaa elektrivõrgu kaasajastamisse 22 miljonit eurot, mille eest ehitatakse 228 kilomeetrit ilmastikukindlaid elektriliine ja uuendatakse 98 alajaama.

Kaarel Kuusk
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 52 85 049