Uudised

Elektrilevi ja Elering sõlmivad koostööleppe võrguliitumiste parendamiseks

28.10.2014
Elering AS-i juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja Elektrilevi OÜ juhatuse esimees Tarmo Mere allkirjastasid hea tahte leppe suurklientide ja elektritootjate võrguga liitumise protsessi kaasajastamiseks ning ühiste elektrivõrgu arenguplaanide koostamiseks.

Koostöö raames töötavad võrguettevõtted välja suurklientide ja elektritootjate elektrivõrguga liitumiste ühise käsitluse, mis rakendub liitumisel nii põhi- kui jaotusvõrguga.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on eesmärk muuta liitumiste protsesse senisest klientide jaoks tõhusamaks eesmärgiga suurendada Eesti majanduskeskkonna atraktiivsust uutele investeeringutele. Esimese sammuna koondame suurte liitumisega seotud asjaajamise ühisesse liitumiste infosüsteemi. „Süsteemi eesmärk on vähendada liitumiste bürokraatiat klientide jaoks ja kiirendada liitumistaotluste menetlust,“ sõnas Veskimägi.

„Suurklientide ja tootjate elektrivõrguga liitumisi on kuni paarkümmend aastas, aga selliste liitumiste olulisust ei tohi alahinnata, sest energeetika on tänase majanduse selgroog,“ selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Tarmo Mere sõlmitava koostööleppe olulisust.

Elektrivõrgu arengukava koostamise raames planeerivad Elering ja Elektrilevi elektrivõrku ühiselt, et leida tarbija varustuskindluse tagamiseks sotsiaalmajanduslikult parim lahendus.

Elering ja Elektrilevi sõlmivad koostööleppe elektrivõrguga liitujatele suunatud infopäeval, kus firmad tutvustavad visiooni liitumiste infosüsteemist ning muid liitumise protsessi hõlbustavaid tegevusi. Huvitatud liitujad saavad võimaluse testimise kaudu kaasa lüüa infosüsteemi arendamises.

Kaarel Kuusk
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 52 85 049