Uudised

Muutub Elektrilevi liitumistasude metoodika

01.12.2014
Alates 1. jaanuarist 2015 hakkab kehtima uus liitumistasude metoodika, millega muutub kindlaksmääratud amprihinnaga liitumiste piirkond.

Muutunud metoodika järgi saavad amprihinna alusel elektrivõrguga liituda kõik alajaamast kuni 400 meetri kaugusel asuvad majapidamised. Kaugemal asuvate majapidamiste puhul selgitatakse liitumise hind vastavalt elektriehitusettevõtete vähempakkumisel kujunenud kuludele, millest 20 protsenti tasub Elektrilevi.

Uue metoodika kehtestamist selgitas Elektrilevi juhatuse liige Tarvi Thomberg seniste kulude jagunemise paigast nihkumisega uute liitujate ja tänaste klientide vahel. „Iga koduomanik maksab täna võrgutasudena keskmiselt 13 eurot aastas, et rahastada natuke rohkem kui 3000 elektrivõrguga liituja tellitud ehitustöid,“ ütles Thomberg. „Uues regulatsioonis on selgelt paigas võrgutasust tehtud ehitustööde ja vajaliku teenuse saanud kliendi kulude osakaal.“

Jaanuaris jõustuva metoodikaga ei muutu midagi ligi kolmveerandile elektrivõrguga liitujatest, kes asuvad 400 meetri raadiuses alajaamast. Ligikaudu 12 protsendile klientidest kulud langevad ja 15 protsendile liitujatest rakendub kulupõhine liitumise hind. „Näiteks kilbi majast kinnistupiirile tõstmise või mikrotootja elektrivõrguga liitumise hind langeb, aga tänases nii-öelda liinipiirkonnas asuvate klientidele liitumise kulud kasvavad,“ tõi Thomberg näiteid.

Kuni 1. jaanuarini kehtiva metoodika järgi arvestatakse liitumiskulud amprihinna alusel kuni 400 meetri kaugusel alajaamast ja keskpinge elektriliinist. Teistel juhtudel sõltub elektrivõrguga liitumise kulu vähempakkumisel kujunenud elektriehitustööde hinnast.

Kuni käesoleva aasta 31. detsembrini esitatud liitumistaotlusi menetletakse täna kehtiva liitumismetoodika alusel.

Kaarel Kuusk
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 52 85 049