Uudised

Mikrotootjate arv Elektrilevi võrgus on aastaga kahekordistunud

22.12.2014
Elektrivõrku on liidetud 305 taastuvenergia mikrotootjat ja keskmiselt liitub Elektrilevi võrguga iga kuu 15 uut mikroelektrijaama. Detsembri seisuga on käesoleval aastal liitunud 161 uut mikrotootjat, mis on rohkem kui kahe eelmise aasta jooksul kokku.

Mikrotootjate võrguühenduse koguvõimsus on 2,25MW ja 90 protsenti kõigist mikrotootjatest toodab elektrit päikeseenergiast.

„Tänu mikrotootjate liitumise protsessi lihtsustamisele kulub lepingu allkirjastamisest kuni liitumise väljaehitamiseni keskmiselt natuke üle kuu aja ja liitumistasud jäävad paarisaja euro ümber,“ ütles Elektrilevi liitumiste ja lisateenuste juht Ainer Tiitson. Samas rõhutas ta, et enne seadmete ostmist tuleks kindlasti võrguettevõttelt liitumispakkumine küsida.

Elektrilevi peab tagama, et elektrivõrku liidetud tootmisseade ei tekitaks võrgus häireid, mis võivad rikkuda teiste klientide elektriseadmed. See tähendab, et tähelepanu tuleb pöörata nii mikrotootmisseadmete standarditele vastavusele kui elektrivõrgu tugevusele. „On olnud üksikud juhtumid, kus mikrotootja liitmine nõuab elektrivõrgu tugevdamiseks täiendavad investeeringuid ja liitujale esitatakse arve vastavalt võrguettevõtte tegelikele kuludele,“ selgitas Tiitson, miks võib mikrotootja liitumine erandjuhtudel väga kulukaks kujuneda.

Käesoleva aasta jooksul on mikrotootjate seas oluliselt kasvanud päikeseenergia ja langenud tuuleenergia populaarsus. Kui 2013. aastal moodustas päikeseenergia 75 protsenti elektrivõrguga ühendatud tootmisvõimsusest, siis tänaseks on see tõusnud juba 90 protsendini. Tuuleenergia trend on vastupidine sest kui 2012. aastal elektrivõrku liidetud seadmetest kasutas tuuleenergiat üle veerandi, 2013 kümnendik, siis tänavu on elektrivõrguga liidetud üksikud tuulegeneraatorid.

Novembri lõpu seisuga on mikrotootmise kaudu Elektrilevi võrku antud 1043 MWh elektrienergiat, mis katab keskmiselt 350 pere keskmise elektritarbimise aastas.

Kuus sammu koduse elektritootmiseni:

  • Veendu koos pädevate spetsialistidega mikrotootmisseadme püstitamise võimalikkuses
  • Küsi võrguettevõttelt tehnilised tingimused ja eeldatava liitumistasu suurus
  • Sõlmi võrguettevõttega liitumisleping
  • Tootmisseadme kasutusele võtmiseks esita ehitustööde lõppedes võrguettevõttele vajalikud dokumendid
  • Sõlmi võrguettevõttega võrguleping
  • Sõlmi elektrienergia ostmiseks ja müümiseks elektrileping elektrimüüjaga

Vaata kõigi sammude kohta põhjalikumaid selgitusi Elektrilevi kodulehelt »

Mikrotootmisseadmeks loetakse sellist taastuvatest energiaallikatest elektrit tootvat seadet, mille faasinimivool on kuni 16A ja nimiaktiivvõimsus kuni 11 kW. Mikrotootmise eesmärgiks on elektrit toota eelkõige oma tarbeks. Kui mikrotootjal on soov elektrit ka võrgust osta ja ülejäävat energiat võrku anda, tuleb sõlmida elektrivõrguga liitumisleping ja uus võrguleping, mis arvestab kahesuunalist elektrienergia edastamist. Elektri ostuks ja müügiks tuleb leping sõlmida elektrimüüjaga.

Mikrotootjad: Harjumaa 83, Tartumaa 47, Tallinn 37, Lääne-Virumaa 28, Pärnumaa 15, Võrumaa 15, Raplamaa 14, Põlvamaa 13, Saaremaa 13, Jõgevamaa 10, Järvamaa 9, Viljandimaa 7, Hiiumaa 6, Valgamaa 5, Ida-Virumaa 3.

Kaarel Kuusk
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 52 85 049