Uudised

Sõrve säär saab kindlama elektrivarustuse

20.01.2015
Elektrilevi sõlmis ehitajaga lepingu Saaremaal Läätsa piirkonnaalajaama täielikuks uuendamiseks. Uue alajaama ehitamisse investeerib võrguettevõte 830 000 eurot, millega paraneb elektrivarustuskindlus ligi 1500-le majapidamisele ja ettevõttele Torgu ning Salme vallas.

Ehitustööd algavad niipea, kui ilm võimaldab ning nende käigus rajatakse senise avatud alajaama asemel uus alajaamahoone, asendatakse 35- ja 10- kilovoldised jaotusseadmed, paigaldatakse kaasaegsed elektrivõrgu juhtimist lihtsustavad ning keskkonna- ja elektriohutust parandavad seadmed.

„Saaremaa elektrivõrgu vastupidavust testivad pidevalt keerulised ilmaolud, mistõttu on oluline, et katkestusi ei tekiks juurde vananenud seadmetest,“ ütles Elektrilevi võrgu üldplaneerija Meelis Kodres. „Tänu uue alajaama kaasaegsetele ja kaugjuhitavatele seadmetele kasvab töökindluse kõrval ka rikete likvideerimise kiirus ja paraneb elektriohutus,“ lisas Kodres.

Läätsa alajaam on oluline elektriühenduse sõlmpunkt Saaremaal, varustades vooluga kogu Sõrve poolsaart. Kodrese sõnul olid 1960ndate keskpaigas kasutusele võetud alajaama seadmed vananenud ja vajasid uuendamist, sest piirkonnaalajaamad on elektrivõrgu südameks, kus üks suurem rike võib halvata kogu piirkonna elektriga varustamise.

Sõrve sääre põhjaosas asuva Läätsa piirkonnaalajaama hanke võitis Saaremaa kohalik elektriehitusettevõte Erko Elekter koos EBC Ehitusega. Ehitaja annab uue alajaama Elektrilevile üle 2015. aasta lõpuks.

Kaarel Kuusk
Elektrilevi
kommunikatsioonispetsialist
52 85 049