Uudised

Elektrilevi uuendab Põlvamaal Rasina piirkonnaalajaama

28.01.2015
Rasina piirkonnaalajaama uuendamine parandab varustuskindlust 1693 majapidamisele Põlva- ja Tartumaal. Alajaama rekonstrueerimisele kulub 758 695 eurot.

Elektrilevi võrgu üldplaneerija Meelis Kodres ütles, et Rasina piirkonnaalajaam on Kagu-Eesti elektrivõrgu oluline sõlmpunkt, mille rekonstrueerimine toob kindlama elektrivarustuse lisaks Põlvamaale ka Tartumaal. „Rasina alajaama kaudu toidame 132 väiksemat alajaama nii Räpina, Mooste, Ahja, Võnnu kui ka Meeksi vallas, samuti saab Rasina piirkonnaalajaama kaudu voolu Piirissaar,“ rääkis Kodres. Rasina alajaama saab vajadusel kasutada ka Saesaare ja Kuuste piirkonnaalajaamade toitmiseks.

Meelis Kodres lisas, et tänu alajaama rekonstrueerimisele väheneb piirkonnas ulatuslike elektrikatketuste oht ning uute kaugjuhitavate seadmete kasutuselevõtt tähendab ka rikete likvideerimise kiiruse paranemist ja elektriohutuse suurenemist.

Ehitustööd algavad Rasina külas asuva alajaama juures käesoleva aasta kevadel, hetkel käivad projekteerimistööd. Plaanide kohaselt lõpetab ehitaja Empower viimased tööd 2016. aasta kevadeks. Suuremateks töödeks on jaotusseadmetele uue hoone ehitamine, uute jaotusseadmete paigaldamine ja töösse rakendamine, vajalike võrguühenduste rajamine ning vanade jaotusseadmete demontaaž.

Rasina piirkonnaalajaam on ehitatud 1973. aastal ning seal kasutusel olnud seadmed on praeguseks amortiseerunud. Alajaama uuendamise vajadusele on viidanud ka viimastel aastatel sagenenud rikked piirkonnaalajaamas.

2015. aastal on Elektrilevil Põlvamaal plaanis uuendada 36 alajaama ja ehitada ca 90 kilomeetrit uut ilmastikukindlat elektriliini. Lisaks Rasina piirkonnaalajaama rekonstrueerimisele on suuremate töödena planeeritud uuendada Kanepi-Saverna-Maaritsa, Saesaare-Koorvere, Saesaare-Vaheri, Põlva-Ihamaru ning Leevi-Võru elektriliinid.

Kaarel Kuusk
Elektrilevi
kommunikatsioonispetsialist
52 85 049