Uudised

Elektrilevi uuendab 1,1 miljoni euroga Puhja piirkonnaalajaama

06.03.2015
Võrguettevõte Elektrilevi sõlmis ehitajaga lepingu Puhja piirkonnaalajaama rekonstrueerimiseks. Uuendustööde tulemusena paraneb elektrivarustuse kindlus rohkem kui 2300 Tartumaa majapidamisel ja ettevõttel.

Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend rääkis, et piirkonnaalajaamasid on Eestis paarisaja ringis ja ühe sellise alajaama tööst väljalangemine toob kaasa ulatusliku elektrikatkestuse. „Puhja piirkonnaalajaam on kindlasti Tartumaa elektrivõrgu üheks sõlmpunktiks ning on väga oluline, et vananenud seadmed ei tekitaks elektrikatkestusi, mis halvavad nii kohalike elanike elu kui ka piirkonna ettevõtete tegevuse,“ ütles Tiisvend. Ta lisas, et tänu uuele tehnoloogiale ja seadmetele, mida jaama rekonstrueerimisel kasutatakse, saab tulevikus elektrivarustuse taastada kaugjuhtimisega, arvuti tagant lahkumata.

Puhja piirkonnaalajaama rekonstrueerimiseks väljakuulutatud hankel tegi parima pakkumise Siemens Oy Eesti filiaal. Sõlmitud lepingu järgi kulub alajaama uuendamisele koos käibemaksuga üle 1,1 miljoni euro. Selle raha eest ehitatakse uued alajaama hooned, paigaldatakse uued jaotusseadmed, rajatakse võrguühendused ja demonteeritakse vanad jaotusseadmed. Hetkel toimuvad projekteerimistööd, ehitus algab plaani järgi aprillis ning alajaam valmib tuleva aasta kevadeks.

Puhja piirkonnaalajaam on ehitatud 1970ndatel ning selle kaudu varustatakse elektriga 163 väiksemat alajaama ja omakorda 2364 majapidamist Puhja, Rannu, Konguta ning osaliselt Tähtvere ja Nõo vallas. Suurimateks tarbijateks on ettevõtted Sangla Turvas ja Estoveri piimatööstus. Suuremate rikete korral saab Puhja piirkonnaalajaama kasutada Tartu, Elva, Rõngu ja Oiu alajaama toitepiirkonna osaliseks elektriga varustamiseks.

2015. aastal investeerib Elektrilevi Tartumaa elektrivõrku ca neli miljonit eurot. Plaanis on uuendada 51 alajaama ja ehitada ca136 kilomeetrit ilmastikukindlat elektriliini. Suuremate objektidena Puhja alajaama uuendamise kõrval rekonstrueerime ka Elva-Rõngu, Kuuste-Mäksa, Alatskivi-Kallaste, Kuuste-Haaslava ja Alatskivi-Kolkja-Koosa elektriliini.

Kaarel Kuusk
Elektrilevi
kommunikatsioonispetsialist
52 85 049