Uudised

Elektrilevi sõlmis ametiühinguga kollektiivlepingu

01.04.2015
Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit ja Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi allkirjastasid kaks aastat kehtiva kollektiivlepingu.

Sõlmitud kokkuleppega kinnitasid osapooled, et Elektrilevi panustab jätkuvalt töökeskkonna ja tööohutuse parendamisse, toetab töötajate isiklikku arengut ning säilivad kõik seni kollektiivlepinguga sätestatud soodustused. Vastavalt lepingule korrigeeritakse ettevõtte töötajate töötasusid keskmiselt 3,3 protsenti aastas.

Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu esimehe Sander Vaikma sõnul olid läbirääkimised pingelised, kuid konstruktiivsed. „Saavutasime mõistliku kompromissi osapoolte ootuste ja võimaluste vahel,“ oli Vaikma hinnang läbirääkimistele.

Elektrilevi juhatuse esimehe Tarmo Mere sõnul sõlmis Elektrilevi ametiühinguga otsekokkuleppe esimest korda. „Tunnustan ametiühingu esindajaid tulemusliku ja konstruktiivse koostöö eest,“ ütles Mere. “Vaatamata sellele, et kokkulepe sõlmiti ametiühinguga, mis esindab ühingu liikmeid, laienevad kokkuleppe tingimused kõigile ettevõtte töötajatele,“ lisas Mere.

Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu ja Elektrilevi vahel sõlmitud kollektiivleping jõustus tänasest, 1. aprillist ja kehtib kaks aastat kuni 31. märtsini 2017.

Kaarel Kuusk
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 52 85 049