Uudised

Elektrilevi koolitas ligi 3000 last märkama elektriohte

02.07.2015
Elektrilevi töötajad õpetasid mais ja juunis elektriohutuskampaania raames kokku 2923-le erinevas vanuses lapsele üle Eesti elektriohte ja nendega toimetulemist. Statistika järgi juhtub just suvekuudel lastega kõige enam elektriõnnetusi, mis piisavate teadmiste korral oleksid välditavad.

„Nähtamatust ja kaugena tunduvast ohust lastele rääkimine on enda suur proovilepanek,“ tunnustas Elektrilevi juhatuse esimees Tarmo Mere kolleege. „Samas juhtub ikka ja jälle õnnetusi, mille järel võib kurvalt tõdeda, et lapsed kaotavad mänguhoos või igavusest elementaarse ohutaju ning seetõttu on vabatahtlike elektriohutuskoolitajate tööpõld veel lai.“

Mere tõi näitena eelmise aasta maikuus juhtunud õnnetuse, kus kahel koolipoisil tuli mõte ronida alajaama katusele. Üks 16-aastastest poistest sai eluohtliku elektrilöögi ja veetis suure osa suvest haiglas. „See oli veel tavapärasest õnnelikuma lõpuga õnnetus, sest enamasti on välise elektrivõrguga seotud õnnetused äärmiselt traagiliste tagajärgedega.“

Lastega suvel tihedamini juhtuvaid elektriõnnetusi kinnitab ka Tehnilise Järelevalve Ameti statistika, mille andmetel toimus 2014. aastal kokku 50 elektriõnnetusest, neist 26 ajavahemikul maist augustini. Elektriõnnetuste tagajärjel kannatanute vanuselises jaotuses eristus kuni 10 aastaste lastega toimunud õnnetuste suur arv, mis moodustas kõikidest õnnetustest 28 protsenti ehk ligi kolmandiku. Elektrilevi tellitud uuringu põhjal on 67 protsenti lastevanematest suhteliselt muretud oma lapsi ähvardavate elektriohtude suhtes.

Mere paneb lastevanematele südamele, et kuna kõige rohkem elektriõnnetusi juhtub just suvel, on praegu lapsevanematel õige aeg lastega elektrivõrguga seotud ohtudest rääkida. Koos lastega tuleks üle vaadata kõik koduümbruse alajaamad, elektriliinid ja -kilbid. Nõuandeid lastele elektriohtudest rääkimiseks leiab Elektrilevi veebilehelt.

Koostöös Päästeametiga koolitasid Elektrilevi töötajad 2310 kuuendate klasside last. Lisaks õpetati maikuus Kinos Artis toimunud elektriohutushommikutel elektriga ümber käimist ligi 613-le eelkooliealisele lapsele. Sügisel jätkab Elektrilevi meeskond teavitustööd ligi 350 Võrumaa 6-7 aastase lapse koolitamise projekti „Tunnen.Tean.Oskan.“ raames.

Lisainfo ja küsimused:
Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 5693 8148