Uudised

Hoidke äikese eest lapsi, loomi ja kodutehnikat

06.07.2015
Ilmateenistuse hoiatab täna õhtul üle kogu Eesti leviva äikese eest, millega kaasnevad tugevad tuuleiilid ja vihm. Elektrilevi tuletab algava äikesehooaja eel meelde, kuidas kaitsta äiksetormi mõjude eest uudishimulikke lapsi, kariloomi ja kodutehnikat.

Äikesega maha kukkunud elektriliinid võivad olla pinge all ja kujutada endast tõsist elektrilöögiohtu inimestele ja loomadele. “Kindlasti tasub lastele rääkida, et mahakukkunud juhtmetele ei tohi mingil juhul läheneda,” ütles Elektrilevi käiduosakonna juhataja Taivo Tõnne. Purunenud liini märgates, teatage sellest kohe Elektrilevi rikketelefonil 1343. Elektriliin võib automaatselt taaspingestuda ja mahakukkunud juhtmest tuleb hoiduda vähemalt kaheksa meetri kaugusele, et vältida pinge all olevast maapinnast tulenevat elektriohtu.

Ettevaatlikult tuleb suhtuda ka liinide läheduses asuvatesse elektrikarjustesse, mis muutuvad ohtlikuks juhul, kui karjusele peaks peale kukkuma elektrijuhe. Siis saab elektrikarjusest sisuliselt elektrijuhtme pikendus, mis tähendab kõrgeid pingeid ja tõsist elektrilöögi ohtu. Kui märkate karjusele kukkunud juhet, ei tohi liinile ja elektrikarjusele mingil juhul läheneda ning ohtlikust olukorrast tuleb teatada rikketelefonil 1343. “Loomapidajatele soovitame võimalusel karjuseid liinide alla mitte ehitada,” ütles Tõnne.

Äikese lähenedes või äikesehooajal kodust pikemaks ajaks ära sõites tasub kahjude ennetamiseks koduste elektriseadmete pistikud vooluvõrgust välja tõmmata. Äikese tekitatud ülepingest kahjustatud seadmetele ei kehti tootja garantii, samuti ei hüvita kahjusid võrguettevõte. Kõige suurem on äikesekahjustuste oht aedlinnades, kus elektri- ja sidekaablid paiknevad postide otsas tänava kohal, kõige väiksem on oht piirkondades, kus elektrivarustuse tagamiseks kasutatakse maakaableid.

Kahjusid tehnikale on võimalik vähendada ka kaitseseadmetega ja valides vara kindlustamiseks sellise kindlustuse, mis katab elektriseadmete rikete riski ka äikesekahjude korral. Kui Sul on kahtlus kahjude tekkimise põhjuste osas, saad esitada Elektrilevile kahjunõude avalduse. Avalduse esitamise ja kahjude hüvitamise põhimõtetest »
Elektrilevi 5 soovitust äikesekahju ennetamiseks »

Lisainfo ja küsimused:
Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 56 93 8148