Uudised

Pooled Eesti kodudest ei pea enam elektrinäite teatama

23.07.2015
Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi lülitas kauglugemise süsteemi järgmised 20 676 kaugloetavat arvestit. Kokku on kauglugemisele üle viidud 324 052 arvestit ehk 51,8% kõikidest võrguettevõtte teenindusala majapidamistest ja ettevõtetest.

„Mugavuse kõrval on kauglugemine laiem platvorm uute võimaluste loomiseks klientidele, eelkõige elektritarbimise juhtimiseks,“ ütles Elektrilevi kauglugemise programmi juht Mait Rahi. „Võimalus saada ülevaade oma voolutarbimisest igal tunnil annab klientidele võimaluse nihutada tarbimist odavamatele tundidele ja saada osa tänasest suhteliselt madalast elektrihinnast.“

Lisaks kauglugemisele üle viidud arvestitele on juba paigaldatud veel 114 000 arvestit, mille puhul tuleb jätkata tavapärast näitude teatamist. „Arvestite kauglugemisele lülitamine toimub alajaamapiirkondade kaupa, mistõttu jääb arvesti paigaldamise ja kauglugemisele viimise vahele periood, kus tuleb jätkata näitude teatamist,“ selgitas Rahi. Elektrilevi annab igale kliendile eraldi teada kui arvesti on kauglugemisele üle viidud.

Üks erinevus kliendi jaoks võrreldes senise arvestiga on see, et arvesti tuleb kogu aeg hoida vooluvõrgus. Sellisel juhul teab võrguettevõtja, et arvesti on töökorras ja saab edastada infot tarbitud elektrikoguste kohta. „Need inimesed, kellel on harjumus pikemaks ajaks kodust lahkudes vool välja lülitada, peaksid kasutama arvestil olevat lülitit, mitte lülitama voolu välja peakaitsmest,“ selgitas Rahi. Nii suletakse vool tarbimiskohas, aga arvesti ise jääb vooluvõrguga ühendatuks.

Kokku on üle Eesti paigaldatud 438 754 uut arvestit ehk peaaegu igast neljast majapidamisest kolmel on paigaldatud kaugloetav arvesti. Kõige rohkem on kauglugemisele üle viidud arvesteid Põlva-, Hiiu-, Rapla-, Harju-, Võru- ja Lääne-Virumaal.

Tulenevalt võrgueeskirjast peavad Eestis kõik elektriarvestid toimima kaugloetavana hiljemalt 2017. aasta algusest.

Elektrilevi iseteeninduses on igal koduomanikul võimalik vaadata, millal on tema tarbimiskohas planeeritud uue arvesti paigaldamine ja kauglugemisele üleviimine. Vaata lähemalt Elektrilevi e-teenindusest »

Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 5693 8148
maret.reinumagi@elektrilevi.ee