Uudised

Rohkem kui miljon eurot maksnud Kose alajaam alustas tööd

27.07.2015
Võrguettevõte Elektrilevi pingestas 1,06 miljonit eurot maksnud uue Kose piirkonnaalajaama. Tänaseks on kõik liinid ühendatud uue alajaamaga ning objekti lõpliku valmimiseni on jäänud vaid vana alajaama lammutustööd ning korrastada uue alajaama ümbrus.

Alajaama ehitustööde käigus valmis kaasaegne alajaamahoone, kuhu paigaldati uus jaotusseade ning automaatika- ja juhtimisseadmed, mis võimaldavad kõiki lülitamisi teha distantsilt ja oluliselt lühendada rikete avastamise ja kõrvaldamise aega.

„Vanad seadmed ei taganud enam piisvalt võimsusi tarbimise kasvuks ega võimaldanud kiire arenguga piirkonnas uute tarbijate liitumist elektrivõrguga,“ selgitas uuenduste vajalikkust Elektrilevi projektijuht Karl Selgmäe. „Uus alajaam on võrreldes eelnevaga justkui infotehnoloogia kontrollkeskus, mida dispetšer saab oma töölaua tagant lahkumata täielikult juhtida. Liinide ümberlülitamisi saab teha paari klikiga ning samuti on dispetšeri arvutiekraanilt näha kogu rikete- ja tarbimisinfo, mis võimaldab elektrivõrku kiiresti ja efektiivselt juhtida,“ lisas Selgmäe.

Kose 35/10 kV piirkonnaalajaam on Harju maakonna üks tähtsaim elektrivõrgu sõlmpunkt. Uus alajaam parandab elektrivarustuskindlust ligi 2400 majapidamisel ja ettevõttel Kose, Anija, Raasiku, Rae ja Albu vallas.

Kose alajaama uuendamise töid teostab ABB. Kõikide töödega plaanitakse jõuda lõpule ja objekt Elektrilevile üle anda septembri lõpus.

Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 5693 8148
maret.reinumagi@elektrilevi.ee