Uudised

Valmis rohkem kui miljon eurot maksnud Võru alajaam

14.12.2015
Täna võtab Elektrilevi ehitajalt vastu täielikult uuendatud Võru Soo piirkonnaalajaama. Uue hoone ehituse ja senisest võimsamate seadmega investeeris Elektrilevi alajaama uuendamisesse rohkem kui 1,18 miljonit eurot.

Võru Soo alajaam on Võru linna elektrivõrgu oluline sõlmpunkt, mis varustab elektriga 2662 majapidamist ja ettevõtet, seal hulgas Võru juustutööstust, Cristella pagaritööstust ja soojusvõrgu ettevõtet Dan Power. „Uus alajaam parandab suure hulga Võru inimeste ja ettevõtete elektrivarustuse kindlust ning piirkonnas väheneb oluliselt ulatuslike elektrikatkestuste võimalus“ põhjendas investeeringu olulisust Elektrilevi ehitusosakonna juhataja Kristo Külljastinen.

„Vana alajaama 1960ndate lõpust pärit seadmed olid amortiseerunud ning vajasid välja vahetamist. Uue alajaama hoonesse paigaldatud kaasaaegsed seadmed on töökindlamad ning kaugjuhitavad, samuti suurendavad uued seadmed elektriohutust,“ selgitas Külljastinen

Võru Soo 110/10 kilovoldine piirkonnaalajaam on Võrumaa elektrivõrgu oluline sõlmpunkt. Aastas läbib alajaama 26 700MWh elektrienergiat. Alajaama uuendustöid teostas Leonhard Weiss Energy AS. Ehitustööde käigus ehitati uus alajaama hoone ning paigaldati kaasaegsed jaotus- ja juhtimisseadmed.

Kokku investeerib Elektrilevi käesoleval aastal Võrumaa elektrivõrgu uuendamisse ligikaudu 3,1 miljonit eurot, mille eest ehitatakse 38 uut alajaama ja rajatakse 103 kilomeetrit ilmastikukindlaid elektriliine. Lisaks Võru Soo piirkonnaalajaama uuendamisele alustati Vastseliina alajaama uuendamist ning järgmise aasta alguses on lõppemas suuremahulised tööd Võru - Munamäe ja Linda - Inni elektriliinide uuendamisel.

Maret Reinumägi
kommunikatsioonispetsialist
Elektrilevi OÜ
5693 8148
[email protected]