Uudised

Elektrilevi ehitab Kehra ja Kose vahele uue võimsama liini

13.05.2016
Elektrilevi allkirjastas ehitajaga lepingu Kehra ja Kose vahelise õhuliini uuendamiseks. Rohkem kui 500 000 eurose investeeringuga tõstetakse liini läbilaskevõimet ja pinget.

Kehra –Kose vahelise liini uuendamise tööd on osa Kose alajaama 110-kilovoldi pingele üleviimise projektist. Projekti esimene etapp lõpetati eelmisel aastal, mil ehitati Kose alajaama uus 10-kilovoldine jaotla. 2017. aasta lõpuks saab uuendatud ka Kose 110 kilovoldine jaotla ning paigaldatakse uus trafo, misjärel viiakse Kehra-Kose liin 110-kilovoldisel pingel töösse.

Elektrilevi juhatuse liikme Jaanus Tiisvendi sõnul loob 110-kilovoldisele pingele üleminek piirkonda suures mahus uusi liitumise võimalusi ja sellega luuakse täiendavad eeldused piirkonna arenguks. „Ühtlasi vähendab kõrgemale pingeklassile üleminek ka võrgukadusid,“ lisas Tiisvend.

Praegu käivad Kehra-Kose vahelise liini projekteerimistööd ning ehitustööde algus on planeeritud detsembrisse. Elektriliini uuendatakse kokku 27 kilomeetri pikkusel trassil. Tööde käigus uuendatakse 110 elektriposti ja liinile paigaldatakse kogu pikkuses uus suurema ristlõikega juhe, mis võimaldab läbi lasta suuremat võimsust ning senise 35 kilovoldise õhuliini asemel vastab uus liin 110 kilovoldisele pingele.

Liiniehituseks paigaldatakse arvestuslikult 81 kilomeetrit elektrijuhet, lisaks veel terve trassi ulatuses piksekaitsetross. Liini ehitustööd tarbijatele elektrikatkestusi ei põhjusta.

Ehitustöid teostab Empower AS ning uus liin valmib lepingu järgi aprillis 2017.

Kokku ehitab ja uuendab Elektrilevi tänavu Harjumaal 94 alajaama ja 470 kilomeetrit elektriliine, investeerides varustuskindluse tõstmiseks ja katkestuste vähendamiseks 14,1 miljonit eurot. Suuremad investeeringud lisaks Pärnu Kehra Kose liini ehitusele on Hiiu, Uus Mustamäe ja Kuusalu, piirkonnaalajaamade uuendamised.

Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 56 93 8148
maret.reiumagi@elektrilevi.ee