Uudised

Elektrilevi soovitab äikeseohte ennetada

22.06.2016

Ilmateenistuse äikesehoiatuste tõttu tuletab Elektrilevi meelde ohutut käitumist nii elektrivõrgu lähedal kui ka koduseadmetega. Mahakukkunud liinidest tuleb hoida eemale ja teatada rikketelefonil 1343 ning elektroonikaseadmed tasub vooluvõrgust eemaldada.

“Äike on elektrivõrgu üks salakavalamaid looduslikke vaenlasi tormituule, jäite ja lumesaju kõrval,” ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse sektorijuhataja Aivar Sõõru. Pikse tõttu võivad puud õhuliinidele kukkuda ja need purustada, samuti võib tekkiv liigpinge rikkuda alajaama trafo nii, et see põhjustab voolukatkestusi ja ka kahjustusi kodustele elektriseadmetele. Äikesest kui vääramatust loodusjõust tekitatud seadmekahjusid aga ei hüvitata – seetõttu tasub appi võtta ennetusmeetmed.

Ehkki liinid ehitatakse kaitsemaandustega, ei kaitse see täielikult äikese eest. Pikse korral tekivad liigpinged elektrivõrgus isegi siis, kui äike ei taba otseselt liini, vaid lööb näiteks selle lähedusse. Äikeserohkemal 2014. aastal tekitas pikne Elektrilevi võrgus 1852 riket, mis moodustas ligi 9% rikete koguhulgast. Möödunud aasta oli kordades rahulikum ja äikese tekitatud võrgurikkeid oli 500.

Kuidas kaitsta koduseid elektroonikaseadmeid?

  • Ühenda elektroonikaseadmed vooluvõrgust lahti. Kõige lihtsam ja odavam viis seadmeid äikese eest kaitsta on eemaldada need seinakontaktist. Tagasi ühenda need siis, kui oled kindel, et äike on möödunud.
  • Vajadusel hangi kaitseseadmed. Kui sul on kodus kallis ja tundlik elektroonika, tasub rohkem kaaluda ka spetsiaalsete kaitseseadmete soetamist, mille kohta saad rohkem lugeda siit.
  • Kontrolli üle hoone piksekaitse. Kaitseseadmetest pole abi, kui majal puudub maandussüsteem, mis vähendab äikeseriske. Seega kontrolli üle majasisene „vooluvõrk“ ja veendu, et see on varustatud piksekaitsega.

Kuidas käituda mahakukkunud elektriliini korral?

Äikesega mahakukkunud liinijuhtmed kujutavad endast tõsist elektrilöögiohtu inimestele ja loomadele.

  • Hoia mahakukkunud elektriliinist nii kaugele kui võimalik – vähemalt 8 meetri kaugusele. Mahakukkunud juhe võib olla pinge all ja seetõttu tuleb sellest 8 m kaugusele jõudmiseks eemalduda näiteks kokkusurutud jalgadega väikeste hüpetega hüpates või jalgu vastu maapinda libistades. Nii väldid sammupinget, mis tekib kahel jalal astudes juhul, kui juhtmes on elektrivool.
  • Teata purunenud elektriliinidest rikketelefonil 1343. Kui on tekkinud kannatanuid, tuleb helistada kiiremas korras numbril 112.


Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
5693 8148
maret.reinumagi@elektrilevi.ee