Uudised

Sõrve säärt varustab enam kui 830 000 euroga täielikult uuendatud alajaam

15.07.2016

Täna võtab Elektrilevi ehitajalt vastu täielikult uuendatud Läätsa piirkonnaalajaama. Võrguettevõte investeeris uue hoone ja senisest võimsamate seadmega alajaama kahe aasta jooksul kokku rohkem kui 830 000 eurot.

„Saaremaa elektrivõrgu vastupidavust testivad pidevalt keerulised ilmaolud, mistõttu on oluline, et katkestusi ei tekiks juurde vananenud seadmetest,“ ütles Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend.

“1960ndate keskpaigas kasutusele võetud alajaama seadmed olid vananenud ja vajasid uuendamist, sest piirkonnaalajaamad on elektrivõrgu südameks, kus üks suurem rike võib halvata kogu piirkonna elektriga varustamise. Tänu uue alajaama kaasaegsetele ja kaugjuhitavatele seadmetele kasvab töökindluse kõrval ka rikete likvideerimise kiirus ja paraneb elektriohutus,“ lisas Tiisvend.

Läätsa alajaam on oluline elektriühenduse sõlmpunkt Saaremaal, varustades vooluga kogu Sõrve poolsaart ning andes vooluühenduse 1500-le majapidamisele ja ettevõttele Torgu ning Salme vallas.

Sõrve sääre põhjaosas asuva Läätsa piirkonnaalajaama uuendustöid teostas Saaremaa kohalik elektriehitusettevõte Erko Elekter koos EBC Ehitusega.

Uuendustööde käigus ehitati uus alajaamahoone, paigaldati uued 35- ja 10- kilovoldised jaotusseadmed ning kaasaegsed elektrivõrgu juhtimist lihtsustavad ning keskkonna- ja elektriohutust parandavad seadmed.

Kokku investeerib Elektrilevi käesoleval aastal Saaremaa elektrivõrgu uuendamisse ligikaudu 1,8 miljonit eurot, mille eest ehitatakse16 uut alajaama ja rajatakse 80 kilomeetrit ilmastikukindlaid elektriliine. Lisaks Läätsa piirkonnaalajaama uuendamisele on suuremad tööd Kärla-Karu ja Aste-Haamse elektriliinide uuendamised ning Vilsandi saare toitekindluse parandamine.

Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 5693 8148
[email protected]