Uudised

Elektrilevi liitus Euroopa võrguettevõtete küberturbe võrgustikuga

08.08.2016
Elektrilevi liitus Hollandis paikneva Euroopa küberturbe võrgustikuga ENCS. Koos Elektrileviga koondab võrgustik ettevõtteid Hollandist, Saksamaalt, Portugalist, Austriast ja teistest riikidest, mis pakuvad võrguteenust rohkem kui 40 miljonile Euroopa majapidamisele.

„Kuigi pealtnäha tegeleme postide ja traatidega, sõltuvad võrguettevõtted kogu maailmas üha enam IT ja tööstusautomaatika lahendustest,“ ütles Elektrilevi võrgutehnoloogia osakonna juhataja Kaspar Kaarlep. „Meilt nõuab küberturbesse tõsisemat panustamist automaatika ja kaugjuhitavate seadmete kiire kasv elektrivõrgus, samuti elektrinäitude kauglugemisega kasvanud andmeside maht.“

Euroopa küberturbe võrgustiku konsultatsioonidirektor Michael John´i sõnul on Euroopa võrguettevõtete tihe koostöö ülioluline, et tagada elutähtsa taristu küberturvalisus. “Meie roll on koondada oskusteavet, et säästa liikmete kulusid ja arendada vajalikke standardeid ja lahendusi kaitsmaks küberohtude eest nii elektrivõrke kui ka kliente,“ selgitas John ja lisas, et on väga rahul, et Elektrilevi nüüd sama eesmärgi saavutamisse panustab.

Elektrilevi on kogu lähiregioonis esimene võrguettevõte, kes Euroopa küberturbe võrgustikuga liitus. Kaspar Kaarlepi sõnul oli liitumine võrgustikuga praktiline kaalutlus sest Elektrilevi ei suuda üksi maailma küberohtudega sammu pidada. „Liikmelisus on soodsaim võimalus saada osa tipptasemel teadusuuringutest, kasutada füüsilist treeningbaasi ja olla kursis spetsiifiliste võrguettevõtete küberturvalisuse lahendustega, mida saame kasutada elektrivõrgu digitaalsete seadmete riigihangete planeerimisel,“ selgitas Kaarlep.

Viimase kümne aastaga on elektrivõrgus hüppeliselt kasvanud andmeside abil kaugjuhitavate seadmete arv, mis aitavad tuvastada rikkekohti, teha kiireid ümberlülitusi ja tõsta elektrivõrgu operatiivjuhtimise kiirust. Infotehnoloogia tähtsuse tõusuga elektrivõrgus on Elektrilevi järjest kasvatanud võimekust uut tüüpi riskide maandamiseks, et tagada klientide varustuskindlus lisaks äikse- ja sügistormidele ka kübertormide korral.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis enam kui 30 võrguettevõtte seas. Toome elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud Läänemaal, Viimsis ja Narvas. Elektrilevi haldab ligikaudu 64 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.

Euroopa küberturbe võrgustik (ENCS) on 2012. aastal asutatud mittetulundusühing, mis ühendab elektrivõrkude ning teisi elutähtsa taristu omanikke ja küberturbeteadlasi ning eksperte. Koostöös teadlaste, elektrivõrkude ja IT-turbe ekspertidega töötatakse välja küberturbe standardeid ja tehnilisi lahendusi. ENCS on ka üle-euroopaline eeskõneleja teadusasutustes, avalikus- ja erasektoris, et tõsta elutähtsa taristu küberturvalisust. Täpsem info: www.encs.eu

Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 56 93 8148