Uudised

Enam kui miljoni euro eest valmis Kullamaa-Märjamaa elektriliin

22.08.2016

Elektrilevi võttis ehitajalt vastu uue Kullamaalt Märjamaale kulgeva elektriliini, millega seotud tööd parandavad elektrivarustuskindlust ligi 3000 majapidamise jaoks Märjamaa vallas ja Laukna ümbruses. Elektrilevi võrgus on see 20 aasta järel esimene uuele trassile ehitatud 110-kilovoldine elektriliin.

Kokku 22- kilomeetrisel trassil ehitati täiesti uut liini 16 kilomeetri ulatuses Lauknast Märjamaale, ülejäänud lõigul tehti võrgu ümberehitustöid. Suure läbilaskevõime ja 110-kilovoldise pinge valmidusega liin arvestab areneva piirkonna tulevikuvajadusi. “Kuna elektrivõrgu investeeringud tehakse 40-50 aastaks, püüame võrku rajades arvestada omavalitsuste arengukavasid. Kui piirkonnal on potentsiaali saada tõmbekeskuseks, ehitame juba täna 110 kV valmidusega võrgu ja vajaduse tekkides viime liini sellele pingeastmele üle,” selgitas Elektrilevi varahalduse juht Jaanus Tiisvend. Tema sõnul viiakse järgmisel aastal näiteks esimestena kõrgemale pingele üle ehituses olev Kehra-Kose liin ja juba uuendatud Otepää-Tsirguliina liin.

Kui varem said Märjamaa valla elanikud elektri Ellamaalt kulgeva 31-kilomeetrise õhuliini kaudu, siis uus liinitrass otsustati kulude kokkuhoiuks rajada lühemat teed pidi Kullamaa alajaamast. Ellamaa-Märjamaa 52 aastat vana õhuliin demonteeriti uue liinitrassi valmides. “Endine liin oli oma aja ammu ära elanud – puitmastid mädanesid ja äike põhjustas elektrikatkestusi. Uus liin paikneb kõrgemal, sel on piksekaitseseadmed ning tugevad betoonist ja rauast mastid. Kõik see vähendab ilmastikust tingitud rikete ohtu,” ütles Tiisvend. Tema sõnul tegi liinitrassi rajamisel äärmiselt head tööd projekteerimisfirma, kel õnnestus saada kooskõlastused suhteliselt lühikese aja jooksul ligikaudu 100 kinnistu omanikuga.

Liiniehituse viis läbi Empower AS, tööd maksid 1,15 miljonit eurot.

Uue liini ehitus on osa piirkonnas läbi viidavatest mahukatest kaht naabermaakonda puudutavatest elektrivõrgu uuendamistöödest. Möödunud aastal valmis liiniga ühendatud uuendatud Kullamaa piirkonnaalajaam. 2017.aastal uuendatakse Märjamaa piirkonnaalajaam. Alajaamade uuendamistööd koos äsjalõppenud liiniehitusega tähendavad kokku ligikaudu 3,8 miljoni euro suurust investeeringut.


Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 5693 8148
maret.reinumagi@elektrilevi.ee