Uudised

Esmakordselt Eestis on võimalus saada jaotusvõrgu elektriku kutsetunnistus

30.09.2016

Täna alustavad esimesed 20 elektrikut aastast jätkuõpet, et saada esimesena Eestis jaotusvõrgu elektriku kutsetunnistus. Töökohapõhise õppe läbiviimiseks on jõud ühendanud Elektrilevi, Eesti Elektritööde Ettevõtjate liit ja Tallinna Polütehnikum.

Mitmeid aastaid on proovitud tasemeõppes võrguelektriku õpet alustada ning kolme partneri ühisel jõul on täna esimene grupp elektrikuid aastapikkust jaotusvõrgu elektriku 4-nda taseme kutseõppe jätkuõpet alustamas.

Elektrilevi administratsioonijuhi Mart Maidla sõnul tagab kvaliteetselt tehtud töö ja õiged töövõtted võrguseadmete töökindluse ja vähendavad rikkeid, samuti on tehnilised teadmised ja kogemused vajalikud elektriohu ja traagiliste õnnetuste vältimiseks. “Elektritarbijale väljendub jätkuõppe kasu kasvavas tööde kvaliteedis – võrgutööd saavad tehtud ja rikked kõrvaldatud kiiremini ning tänu õigetele ja ühtlustatud töövõtetele on tulemus kestvam” lisas Maidla.

“Juba töötavatele elektrikutele kvaliteetse jätkuõppe pakkumine on väga oluline, kuna koolipingis võrguelektrike ei õpetata. Mehed, kes praegu töötavad, omandasid teadmised nende kõrvalt, kes nõukogude ajal olid jaotusvõrgu elektriku kutset õppinud. Aga töötajalt töötajale kogemuste ülekandmisel ei ole tagatud süsteemsus, kvaliteet ja täielikult ohutud töövõtted,” selgitas Maidla süsteemse õppeprogrammi olulisust.

Täna alustanud õppeprogrammile on 11 erinevat elektritööde firmat saatnud 20 õppurit ja 16 kogenud juhendajat, kes õppureid kogu aasta vältel toetamas ja juhendamas on.

Kaks kolmandiku jaotusvõrgu elektrikute õppest toimub töökohal. Elektrilevi õppeväljakule tullakse paaril korral kuus kaheks-kolmeks päevaks, kuulatakse teooria loenguid ja kinnistatakse kuuldut kohe praktiliste ülesannetega õppeväljakul.

Jaotusvõrgu elektrike õppe eesmärgiks on tõsta elektrike pädevust ja oskusi, et aidata sellega kaasa tulemuslikule ja kvaliteetsemale tööle. Oktoobri kuus loodame alustada ka teise 20 õppuriga grupiga ning järgmise nelja aasta jooksul on eesmärgiks seatud 150 jaotusvõrgu elektriku koolitamine. Töökohapõhist õpet rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest programmi "Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika", "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" ja "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul" (PRÕM).

Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel 5693 8148
maret.reinumagi@elektrilevi.ee