Uudised

Elektrilevi testib ühise arve süsteemi

26.10.2016
Võrguettevõte Elektrilevi sai valmis ettevalmistustega, mis võimaldavad kõikidel elektrimüüjatel esitada elektrienergia ja võrguteenuse eest ühise arve. Sellest nädalast saavad huvitatud elektrimüüjad väljaarendatud süsteemi testida.

Seni on võrguteenuse ja elektri eest ühist arvet väljastanud need võrguettevõtted, kes tegelevad ise ka elektri müügiga. Samuti on ühisarvet esitanud Eesti Energia neile klientidele, kes asuvad Elektrilevi võrgupiirkonnas - seda on võimaldanud varasemalt väljakujunenud infosüsteemid. Uue väljaarendatud lahenduse puhul saavad Elektrilevi võrgupiirkonna klientidele ühise arve võimalust pakkuda kõik elektrimüüjad, kes süsteemiga liituvad.

“Ühise arvega kaasneb rida juriidilisi ja tehnilisi detaile, mida õigusaktid ei reguleeri. Kuna elektrimüüjatel ja klientidel oli aga mugavaks arveldamiseks suur ootus, tekkis meil Eesti suurima võrguettevõttena vajadus võtta lahenduse väljatöötamisel eestvedaja roll,” selgitas Elektrilevi arveandmete osakonna juhataja Viktor Afanasjev. “Kui süsteem praktikasse läheb, saab sellest üks esimesi omataolisi Euroopas. Ettevõtted Euroopas otsivad ühtset lahendust elektriarvete korraldamiseks, kuid seni on sellega teadaolevalt hakkama saanud vaid Taani ja Läti,” lisas Afanasjev. Tema sõnul on neis riikides uus turumudel reguleeritud seadusandlusega, mis on vajalik lahenduse ühtseks üleriigiliseks korraldamiseks. Kuna Eestis õigusaktid ühise arve esitamist ei reguleeri, rakendub süsteem vaid Elektrilevi võrgupiirkonnas. Ühise arve korraldamise põhitingimused on läbi vaadanud Konkurentsiamet.

Eestis on uuenduse läbiviimisel oluliseks eeliseks süsteemioperaator Eleringi juures asuv keskne andmevahetusplatvorm, kuhu edastatakse elektritarbimise andmed. Tänaseks on sellele tehtud vajalikud lisaarendused, samuti arendatud Elektrilevi infosüsteeme ja kohandatud võrgulepingu tüüptingimusi. “Enam kui aasta väldanud ettevalmistused on tähendanud palju kohtumisi eri osapooltega, kellega otsisime ühiselt lahendusi. Lisaks tehnilistele üksikasjadele tuli selgeks saada ka näiteks klientide teenindamise, võlgade haldamisega seonduv ja mitmeid muid aspekte,” selgitas Afanasjev.

Elektrimüüjate liitumine süsteemiga on vabatahtlik ja eeldab müüja infosüsteemide valmisolekut. Elektrilevi on alustanud lahenduse tehnilist testimist, mis järgmises etapis toimub koos asjast huvitatud elektrimüüjatega. Müüjad, kelle infosüsteemidega toimivus on testitud ja seega lahenduse töötamises veendutud, saavad oma klientidele esimesi uuel mudelil põhinevaid ühisarveid väljastada juba järgmise aasta esimestel kuudel.

Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel 5693 8148
maret.reinumagi@elektrilevi.ee