Uudised

1. jaanuarist 2017 kehtivad uuendatud võrgulepingu tüüptingimused

29.11.2016

2017. aasta algus toob kaasa muudatused võrgulepingu tüüptingimustes kõikidele klientidele: nii madalpingel kuni 63A, madalapingel üle 63A kui ka keskpingel liitunutele.

Uue teemana käsitlevad tüüptingimused võrguteenuse arve esitamist elektrimüüjate kaudu. Alates 2017.aasta algusest on elektrimüüjal, kes sõlmib Elektrileviga vastava lepingu, võimalus esitada Elektrilevi piirkonna klientidele võrguteenuse arve.

Tüüptingimustes on uuendatud ka elektrikoguste kauglugemisele üleminekuga seotud punktide sõnastusi, täpsustatud mikrotootmise mõistet, nõudeid elektripaigaldisele, võrgulepingu jõustumise ja kehtivuse aegu, kontaktandmete muutmise võimalusi ja mitmeid teisi punkte. Lähemat infot olulisematest muudatustest ja uusi tüüptingimusi saab lugeda www.elektrilevi.ee/tuuptingimused.