Uudised

Taastuvenergia tasu muudab võrguteenuse arvet

02.12.2016

Uuest aastast on taastuvenergia tasu käibemaksuta 1,04 eurosenti kWh eest, mis on 0,08 sendi võrra suurem kui tänavu kehtiv tasu.

Keskmisele Elektrilevi kodukliendile, kes tarbib aastas 3000 kWh elektrit, tähendab uus taastuvenergia tasu keskmiselt 24 sendi võrra suuremat võrguteenuse arvet kuus.

Vastavalt elektrituruseadusele avaldab elektrisüsteemihaldur Elering igal aastal 1. jaanuarist kehtima hakkava taastuvenergia tasu hiljemalt eelneva aasta 1. detsembriks.

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimil keskkonnasõbraliku elektrienergia tootmist Eestis. Taastuvenergia tasu kogumine ja edastamine on seadusejärgselt võrguettevõtja ülesanne.