Uudised

Elektrilevi hangib ABB-lt 14 miljoni euro eest komplektalajaamu

27.12.2016

Elektrilevi allkirjastas ABB-ga lepingu komplektalajaamade ja nendega seotud seadmete tellimiseks. Lepingu orienteeruvaks mahuks on 14 miljonit eurot ja see sõlmiti kolmeks aastaks.

Hangitavate komplektalajaamade näol on tegemist terviklahendusega, mis vastavalt võrguettevõtte vajadustele komplekteeritakse ja seadistatakse juba tehases. Võrreldes varasemaga seati uue hanke korraldamisel eesmärgiks suurem paindlikkus. Nii saab nüüd lisaks standardlahendusele lepingu raames tellida ka erilahendusi ja üksikuid seadmeid.

Elektrilevi ehitusosakonna juhi Kristo Külljastineni sõnul tõi uutel alustel korraldatud hange varasemast aja- ja rahasäästlikuma lepingu. „Meil on ajaloolistel põhjustel elektrivõrgus väga erinevaid seadmeid ja seetõttu tuleb tihti ehitada spetsiifilisi lahendusi. Kui varem tuli iga erilahenduse jaoks korraldada eraldi hange, siis nüüd saab komplektalajaama kombineerida vajalikest seadmetest ning olemasolevas alajaamas seadmeid välja vahetada üksikute komponentide kaupa,“ selgitas Külljastinen.

Sõlmitud lepingu alusel tellib Elektrilevi ABB-lt keskpinge-jaotuspunkte, 630-1000-kilovoltamprise võimsusega komplektalajaamu ja nende komponente koos automaatikalahendustega, mis on tänapäevase kaugjuhitava elektrivõrgu alus. Igal aastal paigaldab võrguettevõte üle Eesti keskmiselt 80 taolist alajaama.

„Meil on hea meel aidata kaasa Eesti jaotusvõrgu kaasajastamisele ja töökindlamaks muutmisele, millest võidavad kõik tarbijad,“ märkis ABB komplektalajaamade tehase juht Toomas Soosaar. „ABB uuenduslikud lahendused võimaldavad Elektrilevil kiirendada moodsa kaugjuhitava elektrivõrgu rajamist.“

Kõik uued alajaamad valmivad ABB komplektalajaamade tehases Jüris. „Meie jaoks on tähtis, et saame anda esmakordselt sedavõrd olulise panuse kodumaise jaotusvõrgu moderniseerimisse,“ ütles Soosaar ja rõhutas, et ABB jaoks on tegu esimese Elektrileviga sõlmitud raamlepinguga komplektalajaamade tarnimiseks.

Komplektalajaam muudab keskpinge madalpingeks ehk majapidamistes kasutatavatele seadmetele sobivaks. Kokku on Elektrilevi võrgus ligikaudu 24 000 alajaama.

Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
5693 8148
maret.reinumagi@elektrilevi.ee