Uudised

Elektrilevi uuendab 2,2 miljoniga piirkonnaalajaama Pärnus

11.04.2017

Elektrilevi allkirjastas ehitajaga lepingu Pärnus Rääma linnaosas asuva piirkonnaalajaama uuendamiseks. Investeeringu kogumaksumuseks kujuneb ligikaudu 2,2 miljonit eurot, uus alajaam valmib 2019. aastal.

Pärnus Plaadi tänaval asuv Savi-nimeline alajaam varustab elektriga rohkem kui 4200 klienti, sealhulgas tööstusettevõtteid Scanfil, EEK-Trade ja Pärnu Vesi.


„Plaadi tänava alajaam varustab Pärnu kiirestiarenevat piirkonda ja tööstusala. Piirkonna suurenenud elektrivõimsuse vajadusele vastamiseks ehitame uue kaasaegse alajaama, tõstame alajaama pingeklassi 110-kilovoldile ja paigaldame uue võimsama trafo,“ kirjeldas plaanitud töid Elektrilevi võrguplaneerimise osakonna juhataja Mario Vee.

Uus alajaam tuleb täielikult kaugjuhitav ning uued seadmed tõstavad võrgu töökindlust ja ohutust. Ehitustööd alajaama uuendamiseks algavad juunis ja töid teeb hanke võitnud elektriehitusettevõte ABB AS.

Lähiaastatel on Elektrilevil plaanis ka pikendada kaabelliin kahe suure Pärnu piirkonnaalajaama - Savi ja Metsakombinaadi vahel, mis viiakse töösse kõrgemal, 110-kilovoldisel pingel. Kõrgemale pingele üleviimiseks ehitab põhivõrguettevõte Elering Metsakombinaadi alajaamas välja vajaliku liitumispunkti. Renoveerimistööd on plaanis ka Pärnu kesklinna varustavas piirkonnaajajaamas, mille järel saavad Pärnu kõik suured alajaamad uuendatud.

Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 5693 8148
maret.reinumagi@elektrilevi.ee