Uudised

Elektrilevi rekonstrueerib koos Merkoga Vändra alajaama

06.07.2017

Elektrilevi OÜ ja AS Merko Infra sõlmisid lepingu Pärnumaal, Vändra vallas asuva alajaama jaotusseadmete rekonstrueerimiseks. Vändra alajaama kaudu varustatakse elektriga enam kui 3700 klienti, kes ühtekokku moodustavad suure osa Pärnumaa kirde osast.

„Vändra alajaam on amortiseerunud ja vajab uuendamist,“ ütles Elektrilevi võrguplaneerimise osakonna juhataja Mario Vee. „Alajaama uuendamine parandab piirkonna varustuskindlust ja vähendab keskkonnaga seotud riske.“

Tööde käigus rekonstrueeritakse Vändra 110/35/10kV alajaama 35kV jaotla ja 10kV jaotusseade. Rajatakse kaasaegne kahekorruseline alajaama hoone koos juurdepääsuteega, uus 35kV väliseadmetega jaotla, paigaldatakse hoonesisene keskkonna- ja elektriohutust parandav 10kV gaasisolatsiooniga jaotusseade koos releekaitse- ja juhtimisseadmetega ning asendatakse alajaama lähiümbruse toitekaablid.

Lepingu maksumus on ligikaudu 1,1 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööd algavad augustis 2017 ning tööd lõppevad novembris 2018.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis enam kui 30 võrguettevõtte seas. Elektrilevi toob elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud Läänemaal, Viimsis ja Narvas. Elektrilevi haldab ligikaudu 64 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.

AS Merko Infra põhitegevusvaldkondadeks on vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitorustike välisvõrkude ehitamine, kanalisatsioonipumplate paigaldamine ning sadeveesüsteemide ehitamine ja renoveerimine. Lisaks tegutseb ettevõte kesk- ja kõrgepinge alajaamade ning liinide projekteerimise, seadistamise ja ehitamisega.

Peeter Liik
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55548206
peeter.liik@elektrilevi.ee