Uudised

Elektrilevi uuendas poole miljoni euroga Politsei- ja Piirivalveameti alajaama

07.09.2017

Elektrilevi lõpetas endise Kalevi kommivabriku ja tänase Politsei- ja Piirivalveameti hoones asuva jaotusalajaama nr 196 renoveerimise. 522 000€ maksma läinud investeering parandab oluliselt Tallinnas Pärnu maantee, Kohila tänava ja Järvevana tee vahele jääva ärikvartali ning Politsei- ja Piirivalveameti elektrivarustuse kvaliteeti.


Põhjalikud uuendustööd algasid Tallinna jaotusalajaama nr. 196 juures 2016. aasta kevadel. Alajaama ehitas OÜ S-Power.

„Ehituslikult oli tegemist keerulise objektiga,“ sõnas Elektrilevi ehituse osakonna juhataja Kristo Külljastinen.

„Alajaama seadmed paiknevad kinnisel territooriumil, kuhu said ligi ainult taustakontrolli läbinud isikud. Ehitustööde käigus tuli lahendada keerukas elektriskeem, mille tõttu tuli ehitustööde ajaks alajaam elektrivõrgust lahti ühendada, mis tähendas niigi komplitseeritud kesklinna elektriskeemi ümberplaneerimist ja ehitamist. Renoveerimistöid tuli teha füüsiliselt kitsastes oludes ning hoone ehituslike eripärade tõttu pidime tegema ka töid, millega algselt polnud arvestanud“.

„Raskustele vaatamata hoidsime aga ehitustööd algselt ette seatud plaanis ja tänaseks oleme valmis saanud renoveeritud ja kaasaegsete seadmetega jaotusalajaama, mis tagab töökindluse nii Politsei- ja Piirivalveametile kui ka kõigile piirkonna äriettevõtetele,“ lisas Külljastinen.

1965. aastast pärit jaotusalajaam nr. 196 sai uue 6kV jaotusseadme ning uuendati ka kõik automaatika ja releekaitse seadmed. Alajaama hoone läbis kapitaalremondi.

Tallinna ja Harjumaa elektrivarustuse kvaliteedi tõstmiseks investeerib Elektrilevi 2017. aastal 21 miljonit eurot. Üle Eesti investeerib Elektrilevi sel aastal liinide ja alajaamade uuendamisse kokku 78 miljonit eurot.

Elektrilevi haldab ligikaudu 64 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama ning on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis. Elektrilevi toob elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud Läänemaal, Viimsis ja Narvas.

Peeter Liik
kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55548206
peeter.liik@elektrilevi.ee