Uudised

Elektrilevi sai esimesena Baltikumis varahalduse sertifikaadi ISO 55000

23.10.2017

„Elektrilevi on ettevõte, kelle varaks on Eesti elektrivõrk – alates liinidest ja mastidest lõpetades kõrgtehnoloogiliste alajaamade ja juhtimiskeskustega. Meie kasutuses oleva põhivara väärtus on üks suuremaid Eestis,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.

„Seega on ääretult oluline, et oleme saanud rahvusvahelise kinnituse, mis tõendab, et haldame miljardini küündiva väärtusega vara otstarbekalt, kuluefektiivselt ja juhime oma varades peituvaid väärtusi,“ lisas ta. Sertifitseerimiseks vajaliku auditi läbis Elektrilevi käesoleva aasta septembris. Ettevalmistused varahalduse juhtimissüsteemi sisseseadmisega algasid juba seitse aastat tagasi.

„Esimest korda oma karjääri jooksul ei tuvastanud ma auditi jooksul ainsatki mittevastavust,“ ütles auditi läbi viinud välisaudiitor Andrey Yordanov, kes jälgis Elektrilevi tegevusi ja intervjueeris valdkondade esindajaid ühe nädala jooksul.

Sertifikaat kehtib kolmeks aastaks. Igal aastal toimub järelkontroll. Pärast seda tuleb sertifitseerimisprotsess uuesti läbida ehk resertifitseerida.

Seitse aastat tagasi alustas Elektrilevi rahvusliku standardi PAS55 uurimisega. Seejärel otsustati rakendada rahvusvahelise standardi ISO 55000 nõudeid. Selgus aga, et inglisekeelse standardi rakendamine Eestis on keerukas. Elektrilevi abiga standard tõlgiti ja rahvustati Eesti standardiks EVS ISO 55000.

Rahvusvahelise standardi ISO 55000 vastuvõtmine võimaldab organisatsioonil saavutada oma eesmärke vara mõjusa ja tõhusa haldamise kaudu. Varahalduse juhtimissüsteemi kasutamine annab kindluse, et osutatud eesmärke on võimalik saavutada pikema aja jooksul järjepidevalt ja jätkusuutlikult.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Elektrilevi toob elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud Läänemaal, Viimsis ja Narvas.

Peeter Liik
kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55 548 206
[email protected]