Uudised

Elektrilevi tahab rajada avatud sideturu

27.10.2017

Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi tahab rajada avatud sidevõrgu ning tuua seeläbi lairibaühenduse võimaluse ka piirkondadesse, kus täna on aeglane interneti püsiühendus.

Elektrilevi kavandab lairiba sideteenuse arendamiseks kasutada olemasolevat elektrivõrgu taristut, kuhu paigutatakse fiiberoptiline kaabel. „Mitme taristu ehitamis- ja halduskulude ühendamisega saab ühiskond kokkuvõttes oluliselt odavamad teenused,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend. Tema sõnul tõi näiteks sünergia tänavavalgustuse ühishaldamisel elektrivõrguga kaasa märgatavalt väiksemad kulud ja paranenud valgustusteenuse kvaliteedi.

„Näeme, et sarnane ühishaldamise mudel võimaldaks kuluefektiivselt ja kvaliteetselt tuua lairibaühendus võimalikult paljude Eestimaa kodudeni,“ lisas ta.

Elektrilevi ei hakka ise internetiteenust klientidele müüma, vaid soovib rajada avatud sidevõrgu kasutamiseks kõikidele sideettevõtjatele. „Sarnaselt nagu täna saavad jaotusvõrgu kaudu elektrit müüa kõik ligi 20 elektrimüüjat, toimiks avatud võrk ka sideteenuste pakkumisel,“ lisas Tiisvend.

Elektrilevi kavandab 2018. aastal läbi viia erinevates Eestimaa kohtades pilootprojektid, mille eesmärk on testida ühendatud võrkude ehitamist ja haldamist erinevate tehniliste lahenduste abil ja erinevates tingimustes. „Pilootprojektid viime läbi nii tihe- kui ka hajaasustusega piirkondades. Testimise tulemusel selgitame erinevates kohtades kõige paremini toimivad ja kuluefektiivsemad lahendused,“ ütles Elektrilevi tootearenduse ja teenuste osakonna juhataja Taavo Randna.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.

Peeter Liik
kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55 54 8206
[email protected]