Uudised

38 võrguelektrikut saavad täna esimestena Eestis kutsetunnistuse

03.11.2017

Täna saavad Tallinna Polütehnikumis pidulikul aktusel kutsetunnistuse 38 võrguelektrikut. Elektrilevi õppeväljakul ja suures osas Elektrilevi spetsialistide poolt läbi viidud aastane tasemeõpe toimus Eestis esmakordselt.

„Paarkümmend aastat ei ole Eestis jaotusvõrgu elektrikuid välja koolitatud. Praegused elektrikud on oskused omandanud töökohal nende kõrval, kes nõukogude ajal olid võrguelektriku ametit õppinud. Meil on väga hea meel, et saime välja koolitada esimesed uue ajastu võrguelektrikud,“ ütles Polütehnikumi projektijuht Lembit Vali.

Jaotusvõrgu elektrikute 4. taseme kutseõppe jätkuõpe toimus Elektrilevi, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) ja Tallinna Polütehnikumi koostöös ning algas 2016. aasta septembris.

Õppe eesmärk oli suurendada jaotusvõrgus tehtavate tööde ohutust ja tõsta kvaliteeti. Kutseõppe käigus toimus 35 kontaktõppe päeva õppeväljakul ja koolis ning ülejäänud ajal töökohapõhiselt oma ettevõttes. Osalejad said nii teoreetilised alused jaotusvõrgu elektriku tööst, kui ka lahendada praktilisi ülesandeid, millega iga jaotusvõrgus töötav elektrik kokku puutub.

„EETEL on oluline lüli võrgutöid teostavate elektrifirmade ja Elektrilevi vahel. Paljud programmis osalevad firmad on meie liidu liikmed ja on vajalik, et saame oma liikmesettevõtetes tõsta elektrikute professionaalsust panustades nii töö ohutusele kui ka kvaliteedile,“ ütles EETELi juhatuse esimees Märt Viileberg.

Jaotusvõrgu elektrikute järgmised kaks töökohapõhise õppe gruppi kokku 40 osalejaga alustasid kursusega septembri lõpus ning lõpetajad saavad eduka läbimise korral kutsetunnistuse 2018. aasta oktoobris.

„Nõudlus täiendavate gruppide avamise vastu on suur, aga kahjuks on meie õppeväljak juba praegu koormatud ja uute gruppide avamist me praegu endale lubada ei saa,“ ütles Elektrilevi töökeskkonna juht Vladislav Aunapuu.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.


Lisainfo:

Elektrilevi kehtestas nõuded, mille alusel peab alates 2020. aasta 1. jaanuarist olema nn C-isikul ehk võrgus tehtava töötoimingu eest vastutaval isikul või vastava töö juhtijal vähemalt 4. tase.

Pärast kaheaastast töökohal tegutsemist hakatakse 4. taseme võrguelektrikutele pakkuma ka 5. taseme koolitust, mis lubab juhtida rühma. Kaugemas tulevikus on plaan viia C-isikud vähemalt jaotusvõrguelektriku 5. tasemele.

Õppetööd rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel programmist PRÕM (“Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika; kutsehariduse maine tõstmine ja õpipoisiõppe laiendamine ning keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul”), programmi koordineerib SA Innove.

Peeter Liik
kommunikatsioonispetsialist
Tel: 555 48206
peeter.liik@elektrilevi.ee